Nya uppgifter publiceras inte längre på den här sidan.

Uppgifterna i levnadskostnadsindexet publiceras i samband med konsumentprisindexet.

Gå till konsumentprisindexets sida.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Levnadskostnadsindexet 1951:10 =100 är en lång tidsserie som beräknats på det senaste konsumentprisindexet (för närvarande är konsumentprisindexet 2000 = 100). Det utvecklas därför på samma sätt som konsumentprisindexet. Många hyror, både bostads- och affärslägenhetshyror, liksom också arrenden, är i allmänhet bundna till levnadskostnadsindexet. Ur användarens synvinkel är levnadskostnadsindexet det mest praktiska, eftersom olika indexreformer inte bryter serien och indextalet för levnadskostnadsindexet publiceras varje månad samtidigt som konsumentprisindexet.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Levnadskostnadsindex [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/eki/meta_sv.html