Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.12.2008

Innovationer har en mångsidig roll i utvecklingen av företagsverksamheten

Korrigering: De punkter som gäller innovationernas omsättningsandelar har korrigerats 12.12.2008. Korrigeringarna har markerats med rött.

Åren 2004–2006 var sådan innovationsverksamhet som är förknippad med utveckling av produkt- och processinnovationer vanligare än tidigare i företagen. Jämfört med föregående undersökning åren 2002–2004 ökade andelen företag som tagit i bruk processinnovationer både inom industrin och inom de granskade servicenäringarna. Dessutom rapporterade fler serviceföretag än tidigare om produktinnovationer. Åren 2004–2006 stod de produktinnovationer som introducerats på marknaden för allt som allt 16 procent av företagens totala omsättning år 2006.

Utöver produkt- och processinnovationer kom företagen också med nya marknadsförings- och organisationslösningar. Till skillnad från produkt- och processinnovationer var ibruktagandet av organisationsinnovationer åren 2004–2006 vanligare inom servicenäringarna än inom industrin. På samma sätt som när det gäller produkt- och processinnovationer blev det vanligare med ibruktagandet av marknadsförings- och organisationsinnovationer i takt med att företagen blev större. De var vanligare i koncernföretag än i självständiga företag. Största delen av företagen med innovationer rapporterade att de gjort flera olika typer av innovationer under den aktuella perioden. Ofta hade de olika innovationerna också anknytning till varandra.

Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens undersökning om företagens innovationsverksamhet åren 2004–2006. Den centralaste informationen i undersökningen publicerades redan i februari 2008.

Andelen företag som introducerat eller tagit i bruk innovationer åren 2004–2006

Andelen företag som introducerat eller tagit i bruk innovationer åren 2004–2006

Källa: Innovationsverksamhet 2006, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 12.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Innovationsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-3870. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/inn/2006/inn_2006_2008-12-12_tie_003_sv.html