Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.3.2010

Omkring vartannat företag hade innovationer och innovationsinriktad verksamhet åren 2006–2008

Under åren 2006–2008 bedrev något under hälften, 48 procent, av företagen med minst tio anställda innovationsverksamheter med anknytning till produkt- och processinnovationer. Liksom förut var det vanligare med denna form av innovationsverksamhet inom industrin än inom tjänster. Inom industrin var andelen företag med innovationsverksamhet 54 procent och inom tjänster 43 procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens undersökning om företagens innovationsverksamhet.

Merparten av de företag som bedrev innovationsverksamhet, 45 procent av alla företag, uppgav också produkt- eller processinnovationer. Av företagen inom industrin hade 34 procent introducerat produktinnovationer på marknaden under åren 2006–2008, inom tjänster var motsvarande andel 29 procent. Andelen företag om tagit i bruk processinnovationer var 40 procent inom industrin och 32 procent inom tjänster.

Bland de industriella näringsgrenarna var det vanligast med innovationsverksamhet och ibruktagande av innovationer inom tillverkningen av kemikalier och kemiska produkter (inkl. farmaceutiska produkter och läkemedel) och inom tillverkning av datorer samt elektroniska och optiska produkter. Bland de granskade servicenäringarna var innovationsverksamhet med anknytning till produkt- och processinnovationer vanligast inom datatekniktjänster (program, konsultering och anknytande verksamhet) och telekommunikation.

Innovationsverksamheten inom industri och tjänster 2006–2008, andel av företagen

Innovationsverksamheten inom industri och tjänster 2006–2008, andel av företagen

Innovationsundersökningen, som pejlar företagens innovationsverksamhet, omfattar också marknadsförings- och organisationsinnovationer utöver innovationsverksamhet med anknytning till produkt- och processinnovationer.

Åren 2006–2008 uppgav totalt en tredjedel av företagen att de tagit i bruk marknadsförings- eller organisationsinnovationer. Ibruktagandet av innovationer var något vanligare inom tjänster, 35 procent av företagen, än inom industrin, 32 procent av företagen. Vart fjärde företag uppgav organisationsinnovationer, medan drygt vart femte företag, 22 procent, uppgav att man gjort marknadsföringsinnovationer.

Då man också beaktar marknadsförings- och organisationsinnovationer, utöver innovationsverksamhet med anknytning till produkt- och processinnovationer, hade totalt 54 procent av företagen innovationsverksamhet under åren 2006–2008. Inom industrin bedrev nästan sex företag av tio innovationsverksamhet, inom servicebranscherna hälften av företagen.

Undersökningen omfattade företag med minst tio anställda inom industrin (inkl. utvinning av material samt el-, gas-, värme- och vattenförsörjning samt avfallshantering) och inom vissa servicebranscher. Undersökningens målpopulation täcker omkring 8 500 företag, omkring 4 200 företag inom industrin och omkring 4 300 företag inom de ifrågavarande servicebranscherna.


Källa: Innovationsverksamhet 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 17.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Innovationsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-3870. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/inn/2008/inn_2008_2010-03-17_tie_001_sv.html