Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.3.2007

EMU-överskottet ökade klart inom den offentliga sektorn i Finland

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade EMU-överskottet inom den offentliga sektorn i Finland år 2006 med 3,9 procent i förhållande till bruttonationalprodukten. Året innan var överskottet 2,7 procent i förhållande till BNP. Statens överskott ökade med 0,9 miljarder till 1,8 miljarder euro. Kommunsektorns underskott halverades till 0,5 miljarder euro. Arbetspensionsanstalterna hade ett överskott på 4,9 miljarder euro. Övriga socialskyddsfonder visade ett överskott på 0,3 miljarder euro.

Den offentliga sektorns EMU-skuld i euro ökade för sin del med 0,6 miljarder euro från året innan. Ökningen berodde närmast på att kommunernas skuld växte. EMU-skuldens förhållande till bruttonationalprodukten sjönk dock under år 2006 till 39,1 procent från 41,4 året innan, vilket berodde på BNP-tillväxten.

EMU-skulden beskriver den offentliga sektorns skuld till de övriga sektorerna inom ekonomin och till utlandet, och den påverkas både av förändringen av bruttoskulden och av den offentliga sektorns interna skulder. År 2006 sjönk den offentliga sektorns totala bruttoskuld med 0,2 miljarder euro och de interna skulderna med 0,8 miljarder euro.

Statistikcentralen publicerar innehållet i EDP-rapporteringen som utarbetas för EU-kommissionen på den här statistikens sidor den 29 mars.

Den finländska offentliga sektorns EMU-underskott (-) och -skuld, i procent av BNP

Källa: Den offentliga sektorns underskott och bruttoskuld enligt EMU-kriterier 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar:
EMU-skuld: Matti Okko (09) 1734 3341
Emu-underskott: Mika Sainio (09) 1734 2686
rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar: Meddelande i samband med offentliggörandet

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 1.3.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2006/jali_2006_2007-03-01_tie_001_sv.html