Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2004

2004
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter [e-publikation].
ISSN=2323-1580. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jsys/2004/index_sv.html