Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Figurer

2005
2004

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter [e-publikation].
ISSN=2323-1580. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jsys/kuv_sv.html