Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Begrepp och definitioner

Behandlingstid

Den tid det tagit att behandla ett ärende, räknat från den dag då ärendet kom in ända fram till den dag då det avgörs.

Rättshjälp

Hjälp som i rättsliga angelägenheter kan beviljas mindre bemedlade personer och som bekostas helt eller delvis med statliga medel. Rättshjälpen omfattar alla ärenden av rättslig natur.

Rättshjälp som getts i en rättshjälpsbyrå

Sådan rättshjälp som getts i en statlig rättshjälpsbyrå.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentlig rättshjälp [e-publikation].
ISSN=1798-5390. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/julo/kas_sv.html