Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Beskrivning

Statistiken över offentlig rättshjälp beskriver ärenden som varit anhängiga och under året slutbehandlats vid de statliga rättshjälpsbyråerna. Vid rättegångar och skötsel av andra juridiska angelägenheter behövs ofta ett lagkunnigt biträde. I princip bekostar parten själv den rättshjälp han eller hon behöver. Men om han eller hon inte har råd med det, är det möjligt att helt eller delvis ersätta rättshjälpen med statens medel (självriskandel). Rättshjälp erbjuds av statliga rättshjälpsbyråer. De finns vanligen på samma orter som tingsrätterna. På statens rättshjälpsbyråer ges rättshjälpen av offentliga rättsbiträden. Rättshjälp erbjuds också av advokater och andra privata jurister. Rättshjälp ges i olika typer av juridiska angelägenheter och ansökan görs alltid till en statlig rättshjälpsbyrå. Rättshjälp beviljas på basis av sökandens inkomster, utgifter, förmögenhet och underhållsskyldighet.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentlig rättshjälp [e-publikation].
ISSN=1798-5390. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/julo/meta_sv.html