Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 16.3.2018

Den offentliga sektorns skuld i förhållande till bruttonationalprodukten var 61,4 procent i slutet av år 2017

Den offentliga sektorns EDP-skuld, dvs. den konsoliderade bruttoskulden till nominellt värde, var 137,3 miljarder euro i slutet av år 2017. Enligt preliminära förhandsuppgifter var EDP-skuldens förhållande till bruttonationalprodukten 61,4 procent. Den offentliga sektorns skuld ökade med totalt 1,2 miljarder euro från föregående år. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns skuld kvartalsvis.

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 029 551 2324, Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (198,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 16.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 4:e kvartalet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2017/04/jyev_2017_04_2018-03-16_tie_001_sv.html