Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 26.3.2021

De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar ökade under sista kvartalet 2020

De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick till 152,3 miljarder euro i slutet av sista kvartalet 2020. De finansiella nettotillgångarna ökade med 16,0 miljarder euro från föregående kvartal. Ökningen berodde till största delen på statsförvaltningens och arbetspensionsanstalternas kapitalvinster. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över de offentliga samfundens finansräkenskaper.

De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar

De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli-Pekka Aaltonen 029 551 3090, Aaro Hottinen 029 551 3231, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 4:e kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2020/04/jyrt_2020_04_2021-03-26_tie_001_sv.html