Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Kostnadsindex för lastbilstrafik 2010=100, index efter kostnadsfaktor

  Förar-
löner
Indirekta löner Dag-
penning
Bränslen Reparation
och service
Däck Kapital
avskrivning
Räntor Försäk-
ringar
Trafikerings-
avgifter
Förvalt-
ning
Under-
håll
Total-
index
2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2011 101,2 102,4 98,3 117,0 102,5 113,0 102,7 130,7 106,4 100,4 102,1 103,7 105,9
01/2010 99,4 99,4 98,9 95,1 98,4 98,3 98,4 109,3 100,0 100,0 99,4 99,8 98,5
02/2010 99,4 99,4 98,9 95,1 99,9 98,0 100,0 105,8 100,0 100,0 99,4 99,4 98,7
03/2010 99,4 99,4 98,9 98,0 99,9 98,5 99,9 100,8 100,0 100,0 99,4 99,5 99,2
04/2010 100,0 100,0 98,9 100,4 100,0 99,7 99,8 103,6 100,0 99,9 99,5 99,7 100,0
05/2010 100,0 100,0 100,6 100,9 99,9 100,0 99,8 94,0 100,0 99,9 99,6 99,8 100,1
06/2010 100,0 100,0 100,6 101,3 99,9 99,8 100,2 92,9 100,0 99,9 100,1 99,8 100,2
07/2010 100,0 100,0 100,6 98,8 99,7 101,1 100,2 99,2 100,0 100,0 99,9 99,8 99,8
08/2010 100,0 100,0 100,6 99,2 99,8 100,5 100,2 84,7 100,0 100,1 100,1 99,9 99,7
09/2010 100,0 100,0 100,6 99,9 100,3 101,0 100,2 98,7 100,0 100,1 100,3 100,3 100,0
10/2010 100,7 100,7 100,6 100,0 100,8 100,9 100,4 94,1 100,0 100,1 100,8 100,6 100,4
11/2010 100,7 100,7 100,6 101,7 100,7 101,1 100,4 107,6 100,0 100,1 100,8 100,7 100,9
12/2010 100,7 100,7 100,6 109,6 100,7 101,1 100,4 109,1 100,0 100,1 100,7 100,7 102,6
01/2011 100,7 101,8 100,6 113,6 101,2 107,0 102,0 122,1 106,5 100,1 101,3 102,2 104,4
02/2011 100,7 101,8 100,6 115,8 102,0 107,1 102,0 127,0 106,4 100,1 101,4 102,9 105,0
03/2011 100,7 101,8 100,6 119,7 102,1 106,9 102,2 123,8 106,4 100,5 101,6 103,1 105,8
04/2011 101,3 102,4 100,6 119,1 102,2 109,4 102,2 124,4 106,4 100,5 101,6 103,4 106,1
05/2011 101,3 102,4 97,2 115,2 102,2 109,4 102,2 131,8 106,4 100,5 102,0 103,4 105,3
06/2011 101,3 102,4 97,2 115,5 102,6 116,7 102,7 130,9 106,4 100,5 102,1 103,6 105,7
07/2011 101,3 102,4 97,2 115,0 102,5 116,6 102,7 137,9 106,4 100,5 102,1 103,6 105,7
08/2011 101,3 102,4 97,2 114,4 102,6 116,0 103,2 137,0 106,4 100,5 102,1 103,7 105,6
09/2011 101,3 102,4 97,2 115,9 102,9 116,6 103,4 134,8 106,4 100,5 102,3 104,6 106,0
10/2011 101,3 102,4 97,2 118,2 103,1 116,6 103,4 129,9 106,4 100,5 102,3 104,6 106,4
11/2011 101,3 102,4 97,2 121,3 103,1 116,5 103,4 134,4 106,4 100,5 102,3 104,6 107,1
12/2011 102,9 104,0 97,2 120,7 103,3 117,2 103,4 133,9 106,4 100,5 103,9 105,1 107,8
01/2012 102,9 105,4 100,6 135,3 104,2 117,8 104,1 134,2 114,3 69,3 104,2 105,8 111,2
02/2012 105,3 107,8 100,6 136,9 105,3 117,6 104,1 122,2 114,3 69,3 104,3 106,6 112,5
03/2012 105,3 107,8 100,6 138,2 105,4 118,1 104,2 116,8 114,3 69,3 104,3 106,5 112,8

Källa: Kostnadsindex för lastbilstrafik 2012, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen 09 1734 3564, Anne Piistari 09 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 17.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för lastbilstrafik [e-publikation].
mars 2012, Tabellbilaga 2. Kostnadsindex för lastbilstrafik 2010=100, index efter kostnadsfaktor . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kalki/2012/03/kalki_2012_03_2012-04-17_tau_002_sv.html