Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 12/2010 11/2011 12/2011 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 13,0 22,9 -6,5 13,5 1,5 0,4 --
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 8,3 19,4 -15,0 7,7 -7,1 -9,1 --
A3 Mikroindikator = (B2+D1+D2)/3 24,8 33,4 9,5 30,8 28,1 28,7 +
A4 Makroindikator = (B4+B7)/2 2,7 22,8 -39,1 -2,1 -22,8 -26,0 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,7 9,8 -4,0 4,0 0,5 3,2 -
- Bättre (%) 24,3 30,6 16,7 24,2 21,1 23,3  
- Sämre (%) 15,7 22,7 11,4 16,8 19,9 18,0  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 9,0 14,1 2,3 9,3 5,4 4,6 --
- Bättre (%) 26,2 33,4 18,2 28,9 24,1 22,3  
- Sämre (%) 10,5 17,2 6,6 12,9 14,6 14,4  
B3 Finland's ekonomi nu (nettotal) 2,3 29,5 -60,9 5,6 -24,4 -31,3 --
- Bättre (%) 29,9 62,1 2,0 40,8 10,2 6,7  
- Sämre (%) 23,0 88,5 4,2 27,3 52,6 60,8  
B4 Finland's ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,6 25,3 -27,1 1,7 -18,9 -22,0 --
- Bättre (%) 31,4 57,3 11,6 32,2 15,0 14,1  
- Sämre (%) 21,2 57,3 6,0 26,4 47,2 50,7  
B5 Inflation nu (procent) 2,3 5,8 -2,0 3,0 3,7 3,6  
B6 Inflation om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 3,0 3,2 3,1  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 0,8 27,6 -51,1 -5,8 -26,7 -29,9 --
- Mindre (%) 33,8 60,8 6,4 25,6 10,9 10,6  
- Mera (%) 30,0 83,3 6,9 35,2 59,5 63,4  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 1,0 7,6 -18,8 1,9 -1,3 -6,9 --
- Minskat (%) 13,9 20,0 5,3 16,0 12,5 8,8  
- Ökat (%) 15,0 31,9 7,9 14,0 16,3 21,7  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 20,6 41,8 -14,2 17,9 1,7 -0,0 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 45,5 62,4 29,6 44,7 37,3 36,6  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 24,9 45,7 17,7 26,8 35,6 36,6  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,6 36,8 -19,6 17,7 19,5 20,1 +
- Bra tid (%) 58,9 80,7 33,4 63,6 65,4 64,8  
- Dålig tid (%) 35,2 58,5 15,5 31,6 31,1 31,6  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,7 42,0 -47,1 19,6 -3,4 -10,7 --
- Bra tid (%) 62,3 78,2 13,3 64,7 45,7 40,4  
- Dålig tid (%) 30,2 83,4 12,1 29,5 49,5 55,1  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,5 35,1 14,7 34,4 32,6 32,5 +
- Kan spara (%) 58,2 70,0 38,6 68,7 67,3 66,3  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 6,1 6,8 6,1  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 37,8 52,2 10,9 48,8 46,4 48,9 +
- Kan spara (%) 72,9 82,3 56,6 80,8 79,0 80,9  
- Kan inte spara (%) 25,1 40,3 16,5 18,1 19,9 18,1  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,5 17,8 9,1 15,7 11,3 11,6 --
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 7,4 5,3 5,2  
- Eventuellt (%) 7,8 11,4 5,2 8,3 6,0 6,4  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -7,9 -2,4 -18,2 -6,1 -12,7 -12,5 --
- Mera (%) 22,7 30,8 14,3 22,4 16,6 17,4  
- Mindre (%) 32,4 40,4 26,5 29,7 35,2 34,4  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,5 21,7 14,2 16,1 15,0 14,8 --
- Mycket sannolikt (%) 9,1 12,1 6,3 8,7 6,7 6,6  
- Ganska sannolikt (%) 8,4 10,4 6,2 7,4 8,3 8,1  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 9,8 8,0 7,3 +/-
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 4,1 3,8 3,3  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 5,7 4,2 4,0  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,5 27,0 9,8 23,3 20,7 21,6 +
- Mycket sannolikt (%) 12,1 19,0 5,0 15,6 15,4 13,9  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 7,7 5,2 7,6  

Källa: Konsumentbarometern 2011, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, Tara Junes (09) 1734 3484, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 27.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. december 2011, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2011/12/kbar_2011_12_2011-12-27_tau_001_sv.html