Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 02/2012 01/2013 02/2013 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,5 22,9 -6,5 8,3 4,5 9,6 -
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 7,5 19,4 -15,0 -0,1 -3,8 0,4 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,0 33,4 9,5 29,1 26,2 29,4 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 1,5 22,8 -39,1 -9,9 -14,5 -8,4 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,5 9,8 -4,0 2,5 0,6 1,9 -
- Bättre (%) 24,0 30,6 16,7 21,7 19,4 20,5  
- Sämre (%) 15,9 22,7 11,4 17,0 17,8 17,2  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,7 14,1 2,3 5,8 5,5 7,4 -
- Bättre (%) 26,0 33,4 18,2 24,0 23,2 24,7  
- Sämre (%) 10,8 17,2 6,6 14,7 14,6 12,6  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) 0,7 29,5 -60,9 -18,3 -26,8 -16,0 -
- Bättre (%) 28,7 62,1 2,0 12,8 9,0 15,0  
- Sämre (%) 24,8 88,5 4,2 45,5 55,1 42,4  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,8 25,3 -27,1 -2,2 -3,3 3,5 +/-
- Bättre (%) 30,9 57,3 11,6 29,0 29,4 35,5  
- Sämre (%) 22,2 57,3 6,0 30,3 31,6 26,1  
B5 Inflationen nu (procent) 2,3 5,8 -2,0 3,4 3,3 3,6  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 2,9 2,9 3,1  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -0,8 27,6 -51,1 -17,6 -25,8 -20,3 --
- Mindre (%) 32,5 60,8 6,4 17,6 13,6 15,3  
- Mera (%) 31,7 83,3 6,9 49,2 59,4 52,2  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,5 7,6 -18,8 0,2 -8,2 -3,1 -
- Minskat (%) 13,6 20,0 5,3 11,8 8,2 11,0  
- Ökat (%) 15,4 31,9 7,9 14,6 21,7 18,3  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,7 41,8 -14,2 11,8 4,9 5,0 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 45,0 62,4 29,6 42,3 38,1 37,4  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,4 45,7 17,7 30,5 33,1 32,3  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,6 36,8 -19,6 17,0 10,9 8,9 +/-
- Bra tid (%) 58,9 80,7 33,4 62,5 57,8 56,3  
- Dålig tid (%) 35,3 58,5 15,5 33,5 36,8 38,4  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,4 42,0 -47,1 7,2 10,1 13,6 -
- Bra tid (%) 62,1 78,2 13,3 54,4 56,3 59,0  
- Dålig tid (%) 30,5 83,4 12,1 39,4 37,5 35,7  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,8 35,1 14,7 34,3 31,5 33,1 +
- Kan spara (%) 58,7 70,0 38,6 69,2 66,3 67,3  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 5,2 7,1 6,0  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,3 52,2 10,9 47,1 41,5 47,6 +
- Kan spara (%) 73,3 82,3 56,6 79,8 75,7 80,0  
- Kan inte spara (%) 24,8 40,3 16,5 19,0 22,9 19,2  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,4 17,8 9,1 12,1 11,2 11,7 --
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,1 5,0 5,5  
- Eventuellt (%) 7,8 11,4 5,2 7,0 6,2 6,2  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,1 -2,4 -18,2 -9,6 -14,4 -10,3 -
- Mera (%) 22,4 30,8 14,3 20,0 16,5 17,0  
- Mindre (%) 32,5 40,4 26,5 32,3 36,4 31,2  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,2 21,7 12,7 17,1 12,7 16,6 -
- Mycket sannolikt (%) 8,9 12,1 5,9 8,2 5,9 9,7  
- Ganska sannolikt (%) 8,4 10,4 6,2 8,9 6,8 6,9  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 9,1 7,0 7,2 +/-
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 3,5 2,7 3,4  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 5,6 4,4 3,8  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,7 27,0 9,8 22,2 20,5 20,3 +
- Mycket sannolikt (%) 12,3 19,0 5,0 14,6 13,4 14,5  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 7,5 7,1 5,8  

Källa: Konsumentbarometern 2013, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tara Junes 09 1734 3503, Pertti Kangassalo 09 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. februari 2013, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2013/02/kbar_2013_02_2013-02-27_tau_001_sv.html