Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 05/2012 04/2013 05/2013 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,4 22,9 -6,5 12,0 6,4 5,0 --
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 7,3 19,4 -15,0 1,2 -3,4 -5,0 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,0 33,4 9,5 29,4 25,9 26,7 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 1,3 22,8 -39,1 -3,9 -10,4 -14,7 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,5 9,8 -4,0 2,1 -1,0 -0,6 --
- Bättre (%) 24,0 30,6 16,7 20,3 19,1 19,6  
- Sämre (%) 15,9 22,7 11,4 18,0 21,2 20,8  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,7 14,1 2,3 7,2 5,6 5,1 --
- Bättre (%) 25,9 33,4 18,2 23,5 23,7 22,6  
- Sämre (%) 10,9 17,2 6,6 11,5 14,3 14,6  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) 0,4 29,5 -60,9 -9,1 -20,1 -25,4 --
- Bättre (%) 28,4 62,1 2,0 19,1 11,5 10,0  
- Sämre (%) 25,1 88,5 4,2 34,7 44,9 53,3  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,7 25,3 -27,1 3,0 -1,6 -3,2 -
- Bättre (%) 30,9 57,3 11,6 32,1 29,2 28,1  
- Sämre (%) 22,3 57,3 6,0 25,4 29,8 30,8  
B5 Inflationen nu (procent) 2,4 5,8 -2,0 3,6 3,9 3,9  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 3,1 3,2 3,1  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -1,1 27,6 -51,1 -10,7 -19,1 -26,3 --
- Mindre (%) 32,3 60,8 6,4 20,6 17,1 12,1  
- Mera (%) 32,0 83,3 6,9 40,1 50,9 59,0  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,3 7,6 -18,8 -0,7 -2,5 -6,0 -
- Minskat (%) 13,5 20,0 5,3 12,1 10,9 9,8  
- Ökat (%) 15,5 31,9 7,9 16,4 17,6 21,0  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,4 41,8 -14,2 3,0 0,4 -1,0 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,9 62,4 29,6 35,9 34,1 35,8  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,5 45,7 17,7 32,9 33,7 36,7  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,5 36,8 -19,6 14,8 5,9 -0,6 -
- Bra tid (%) 58,8 80,7 33,4 60,7 53,4 49,0  
- Dålig tid (%) 35,4 58,5 15,5 34,6 41,7 47,5  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,4 42,0 -47,1 21,4 14,8 18,8 +/-
- Bra tid (%) 62,1 78,2 13,3 64,9 59,4 63,6  
- Dålig tid (%) 30,6 83,4 12,1 29,5 34,2 30,7  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,9 35,1 14,7 32,5 31,2 30,8 +
- Kan spara (%) 58,8 70,0 38,6 66,7 63,9 65,3  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 7,0 7,2 7,5  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,4 52,2 10,9 48,5 40,9 44,2 +
- Kan spara (%) 73,3 82,3 56,6 79,4 75,7 77,0  
- Kan inte spara (%) 24,7 40,3 16,5 19,2 23,7 21,8  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,4 17,8 9,1 11,4 12,5 12,7 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,6 5,5 6,3  
- Eventuellt (%) 7,8 11,4 5,2 5,9 6,9 6,4  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,2 -2,4 -18,2 -11,0 -11,5 -11,7 --
- Mera (%) 22,3 30,8 14,3 18,3 17,7 18,5  
- Mindre (%) 32,5 40,4 26,5 32,5 32,4 33,9  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,2 21,7 12,7 14,7 15,6 14,5 --
- Mycket sannolikt (%) 8,8 12,1 5,9 6,3 7,4 7,1  
- Ganska sannolikt (%) 8,3 10,4 6,2 8,3 8,3 7,5  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 8,1 8,3 7,8 +
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 3,1 3,2 3,7  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 5,0 5,2 4,1  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,7 27,0 9,8 24,5 20,1 21,0 +
- Mycket sannolikt (%) 12,3 19,0 5,0 16,5 13,8 13,4  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 8,0 6,3 7,6  

Källa: Konsumentbarometern 2013, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. maj 2013, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2013/05/kbar_2013_05_2013-05-27_tau_001_sv.html