Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 07/2012 06/2013 07/2013 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,4 22,9 -6,5 0,1 8,1 5,0 --
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 7,2 19,4 -15,0 -5,6 -3,1 -3,6 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,0 33,4 9,5 27,9 28,4 27,9 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 1,2 22,8 -39,1 -24,8 -10,1 -15,8 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,4 9,8 -4,0 3,8 1,6 1,4 --
- Bättre (%) 23,9 30,6 16,7 22,4 20,3 20,3  
- Sämre (%) 16,0 22,7 11,4 16,5 17,9 18,1  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,7 14,1 2,3 3,6 5,1 6,2 -
- Bättre (%) 25,9 33,4 18,2 22,1 23,5 24,5  
- Sämre (%) 10,9 17,2 6,6 16,6 14,8 14,1  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) 0,2 29,5 -60,9 -24,2 -20,7 -24,6 --
- Bättre (%) 28,3 62,1 2,0 9,3 12,0 10,4  
- Sämre (%) 25,3 88,5 4,2 51,5 47,3 51,4  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,7 25,3 -27,1 -18,7 -0,6 -5,0 -
- Bättre (%) 30,9 57,3 11,6 15,7 29,1 26,0  
- Sämre (%) 22,3 57,3 6,0 46,9 27,8 31,7  
B5 Inflationen nu (procent) 2,4 5,8 -2,0 3,3 3,8 3,6  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 2,8 3,0 2,9  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -1,3 27,6 -51,1 -30,8 -19,6 -26,5 --
- Mindre (%) 32,1 60,8 6,4 9,6 14,8 10,8  
- Mera (%) 32,2 83,3 6,9 65,0 49,9 59,0  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,2 7,6 -18,8 -4,1 -4,0 -4,9 -
- Minskat (%) 13,4 20,0 5,3 11,1 11,8 12,0  
- Ökat (%) 15,6 31,9 7,9 18,1 20,2 21,8  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,2 41,8 -14,2 7,6 -0,8 4,1 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,8 62,4 29,6 39,7 34,2 37,9  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,6 45,7 17,7 32,1 35,0 33,8  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,5 36,8 -19,6 12,0 3,9 2,7 -
- Bra tid (%) 58,7 80,7 33,4 58,3 52,7 51,7  
- Dålig tid (%) 35,5 58,5 15,5 36,4 43,4 43,3  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,3 42,0 -47,1 16,3 13,9 11,7 -
- Bra tid (%) 62,0 78,2 13,3 60,3 59,0 58,2  
- Dålig tid (%) 30,6 83,4 12,1 33,9 35,5 36,2  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,9 35,1 14,7 33,8 32,7 32,2 +
- Kan spara (%) 58,8 70,0 38,6 67,5 64,9 63,7  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 6,5 5,8 6,2  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,5 52,2 10,9 46,5 47,4 45,3 +
- Kan spara (%) 73,4 82,3 56,6 78,6 79,5 77,1  
- Kan inte spara (%) 24,7 40,3 16,5 20,5 20,0 21,8  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,4 17,8 9,1 13,1 11,8 11,4 --
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,8 5,3 4,7  
- Eventuellt (%) 7,7 11,4 5,2 7,3 6,5 6,6  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,2 -2,4 -18,2 -11,6 -12,2 -13,8 --
- Mera (%) 22,3 30,8 14,3 17,0 17,0 16,5  
- Mindre (%) 32,5 40,4 26,5 33,2 33,4 35,8  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,1 21,7 12,7 16,0 13,3 16,3 -
- Mycket sannolikt (%) 8,8 12,1 5,9 7,5 8,0 8,2  
- Ganska sannolikt (%) 8,3 10,4 5,3 8,5 5,3 8,1  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 7,4 6,5 7,6 +
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 3,4 3,8 3,0  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,0 2,7 4,6  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 22,8 19,5 21,2 +
- Mycket sannolikt (%) 12,3 19,0 5,0 17,1 13,6 14,7  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 5,7 5,8 6,5  

Källa: Konsumentbarometern 2013, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tara Junes 09 1734 3503, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 29.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juli 2013, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2013/07/kbar_2013_07_2013-07-29_tau_001_sv.html