Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 09/2012 08/2013 09/2013 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,3 22,9 -6,5 3,4 5,0 6,3 --
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 7,1 19,4 -15,0 -6,3 -4,4 -5,3 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,0 33,4 9,5 28,1 28,8 27,3 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 1,0 22,8 -39,1 -19,7 -17,2 -12,8 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,4 9,8 -4,0 1,6 2,4 2,4 -
- Bättre (%) 23,9 30,6 16,7 21,4 20,9 21,0  
- Sämre (%) 16,0 22,7 11,4 18,9 18,1 17,6  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,6 14,1 2,3 5,1 5,7 4,4 --
- Bättre (%) 25,9 33,4 18,2 22,9 23,2 22,0  
- Sämre (%) 10,9 17,2 6,6 14,2 13,9 16,0  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -0,0 29,5 -60,9 -27,9 -26,7 -28,2 --
- Bättre (%) 28,1 62,1 2,0 7,2 9,9 10,6  
- Sämre (%) 25,6 88,5 4,2 55,5 53,7 56,5  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,6 25,3 -27,1 -14,2 -7,0 -3,6 -
- Bättre (%) 30,9 57,3 11,6 19,2 24,9 28,5  
- Sämre (%) 22,4 57,3 6,0 42,4 35,2 31,9  
B5 Inflationen nu (procent) 2,4 5,8 -2,0 3,5 3,2 3,3  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 3,3 2,6 2,9  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -1,5 27,6 -51,1 -25,2 -27,4 -22,0 --
- Mindre (%) 31,9 60,8 6,4 11,5 11,5 15,4  
- Mera (%) 32,4 83,3 6,9 57,7 60,8 53,8  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,1 7,6 -18,8 -2,4 -5,0 -6,6 --
- Minskat (%) 13,4 20,0 5,3 11,0 10,9 11,2  
- Ökat (%) 15,7 31,9 7,9 17,2 20,3 22,3  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,1 41,8 -14,2 3,7 3,7 -1,3 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,7 62,4 29,6 37,7 37,4 34,6  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,7 45,7 17,7 34,0 33,7 35,9  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,4 36,8 -19,6 9,8 7,2 7,8 -
- Bra tid (%) 58,7 80,7 33,4 57,2 55,3 55,5  
- Dålig tid (%) 35,5 58,5 15,5 38,7 40,2 41,2  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,2 42,0 -47,1 16,7 6,7 4,4 -
- Bra tid (%) 61,9 78,2 13,3 61,8 52,3 51,4  
- Dålig tid (%) 30,7 83,4 12,1 33,0 41,4 42,5  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,0 35,1 14,7 31,4 31,9 31,3 +
- Kan spara (%) 58,9 70,0 38,6 65,5 64,7 64,8  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 7,1 6,7 6,4  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,6 52,2 10,9 47,9 48,7 46,3 +
- Kan spara (%) 73,4 82,3 56,6 79,5 80,4 79,2  
- Kan inte spara (%) 24,6 40,3 16,5 19,5 18,0 20,0  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,4 17,8 9,1 13,1 11,4 11,2 --
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,5 5,9 5,1  
- Eventuellt (%) 7,7 11,4 5,2 7,7 5,5 6,1  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,3 -2,4 -18,2 -11,6 -10,8 -13,7 --
- Mera (%) 22,2 30,8 14,3 17,8 19,4 17,4  
- Mindre (%) 32,5 40,4 26,5 33,3 34,3 36,1  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,1 21,7 12,7 13,9 16,2 15,7 -
- Mycket sannolikt (%) 8,8 12,1 5,9 5,9 8,4 7,6  
- Ganska sannolikt (%) 8,3 10,4 5,3 8,0 7,8 8,1  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 6,8 6,7 4,7 --
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 3,4 3,0 2,5  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 3,3 3,7 2,2  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,7 27,0 9,8 20,1 18,6 17,3 -
- Mycket sannolikt (%) 12,3 19,0 5,0 13,5 14,1 12,1  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,5 4,5 5,2  

Källa: Konsumentbarometern 2013, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tara Junes 09 1734 3503, Pertti Kangassalo 09 1734 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. september 2013, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2013/09/kbar_2013_09_2013-09-27_tau_001_sv.html