Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 10/2012 09/2013 10/2013 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,3 22,9 -6,5 -1,6 6,3 3,8 --
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 7,1 19,4 -15,0 -6,7 -5,3 -5,0 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,0 33,4 9,5 26,5 27,3 25,4 +/-
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 0,9 22,8 -39,1 -26,7 -12,8 -15,2 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,4 9,8 -4,0 2,3 2,4 -0,8 --
- Bättre (%) 23,9 30,6 16,7 21,1 21,0 18,0  
- Sämre (%) 16,0 22,7 11,4 17,9 17,6 19,2  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,6 14,1 2,3 4,6 4,4 6,2 -
- Bättre (%) 25,9 33,4 18,2 22,2 22,0 24,5  
- Sämre (%) 10,9 17,2 6,6 15,7 16,0 13,7  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -0,2 29,5 -60,9 -29,2 -28,2 -30,2 --
- Bättre (%) 28,0 62,1 2,0 7,0 10,6 9,2  
- Sämre (%) 25,7 88,5 4,2 57,9 56,5 57,9  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,6 25,3 -27,1 -17,0 -3,6 -2,5 -
- Bättre (%) 30,9 57,3 11,6 16,1 28,5 29,8  
- Sämre (%) 22,5 57,3 6,0 44,2 31,9 30,5  
B5 Inflationen nu (procent) 2,4 5,8 -2,0 3,5 3,3 3,2  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 3,2 2,9 2,7  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -1,7 27,6 -51,1 -36,4 -22,0 -28,0 --
- Mindre (%) 31,8 60,8 6,4 8,4 15,4 11,6  
- Mera (%) 32,6 83,3 6,9 70,5 53,8 60,5  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,0 7,6 -18,8 -4,4 -6,6 -9,4 --
- Minskat (%) 13,4 20,0 5,3 9,6 11,2 10,2  
- Ökat (%) 15,8 31,9 7,9 18,7 22,3 24,7  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,0 41,8 -14,2 6,1 -1,3 2,4 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,7 62,4 29,6 38,8 34,6 37,1  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,7 45,7 17,7 32,7 35,9 34,7  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,4 36,8 -19,6 11,3 7,8 8,0 -
- Bra tid (%) 58,7 80,7 33,4 57,9 55,5 55,1  
- Dålig tid (%) 35,6 58,5 15,5 37,6 41,2 39,6  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,2 42,0 -47,1 16,0 4,4 7,9 -
- Bra tid (%) 61,9 78,2 13,3 60,1 51,4 53,7  
- Dålig tid (%) 30,8 83,4 12,1 33,9 42,5 39,5  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,0 35,1 14,7 32,4 31,3 30,6 +
- Kan spara (%) 58,9 70,0 38,6 65,7 64,8 62,5  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 5,2 6,4 6,6  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,6 52,2 10,9 42,6 46,3 39,4 +/-
- Kan spara (%) 73,4 82,3 56,6 76,5 79,2 73,9  
- Kan inte spara (%) 24,6 40,3 16,5 22,8 20,0 25,0  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,4 17,8 9,1 12,7 11,2 12,8 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,9 5,1 5,8  
- Eventuellt (%) 7,7 11,4 5,2 6,8 6,1 7,0  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,3 -2,4 -18,2 -11,6 -13,7 -14,2 --
- Mera (%) 22,2 30,8 14,3 16,6 17,4 16,5  
- Mindre (%) 32,6 40,4 26,5 33,6 36,1 35,8  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,1 21,7 12,7 15,0 15,7 16,2 -
- Mycket sannolikt (%) 8,8 12,1 5,9 7,7 7,6 7,3  
- Ganska sannolikt (%) 8,3 10,4 5,3 7,2 8,1 8,8  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 7,6 4,7 6,9 +/-
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 3,3 2,5 2,5  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,3 2,2 4,3  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,7 27,0 9,8 18,4 17,3 18,7 +/-
- Mycket sannolikt (%) 12,3 19,0 5,0 12,1 12,1 12,7  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,3 5,2 6,0  

Källa: Konsumentbarometern 2013, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 28.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. oktober 2013, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2013/10/kbar_2013_10_2013-10-28_tau_001_sv.html