Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 10/2014 09/2015 10/2015 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,7 22,9 -6,5 0,4 4,2 1,3 --
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,1 19,4 -15,0 -6,3 -4,9 -5,9 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,2 33,4 9,5 25,4 28,6 23,4 -
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 -0,3 22,8 -39,1 -21,9 -18,9 -18,2 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,9 9,8 -4,0 -0,2 -1,0 -2,5 --
- Bättre (%) 23,4 30,6 16,5 19,8 17,7 16,5  
- Sämre (%) 16,3 22,7 11,4 20,2 19,4 19,4  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,4 14,1 2,3 4,9 4,8 2,5 --
- Bättre (%) 25,7 33,4 18,2 22,4 24,1 21,8  
- Sämre (%) 11,2 17,7 6,6 14,2 15,5 17,7  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -2,9 29,5 -60,9 -37,4 -34,4 -36,4 --
- Bättre (%) 26,1 62,1 2,0 4,7 6,1 5,4  
- Sämre (%) 28,5 88,5 4,2 66,4 61,9 63,0  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,1 25,3 -27,1 -10,2 -9,5 -8,7 --
- Bättre (%) 30,8 57,3 11,6 20,6 24,4 26,7  
- Sämre (%) 23,0 57,3 6,0 35,4 36,1 36,6  
B5 Inflationen nu (procent) 2,3 5,8 -2,0 1,9 0,6 0,5  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,6 1,5 1,2  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,6 27,6 -51,1 -33,7 -28,3 -27,7 --
- Mindre (%) 30,1 60,8 6,4 8,6 12,2 12,1  
- Mera (%) 34,6 83,3 6,9 67,5 60,7 59,8  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,2 7,6 -18,8 -7,5 -3,7 -5,7 -
- Minskat (%) 12,9 20,0 5,3 10,7 12,0 11,7  
- Ökat (%) 17,0 31,9 7,9 23,5 18,8 21,2  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,2 41,8 -14,2 11,4 15,5 15,6 =
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,5 62,4 29,6 42,9 45,7 44,4  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,3 45,7 17,7 31,5 30,3 28,8  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,7 36,8 -19,6 5,1 5,2 2,5 -
- Bra tid (%) 58,1 80,7 33,4 53,7 53,1 50,4  
- Dålig tid (%) 36,3 58,5 15,5 42,6 42,7 44,4  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,9 42,0 -47,1 13,8 14,3 14,4 =
- Bra tid (%) 61,6 78,2 13,3 59,2 59,1 58,4  
- Dålig tid (%) 31,2 83,4 12,1 35,2 35,9 35,2  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,3 35,1 14,7 30,7 31,5 28,7 =
- Kan spara (%) 59,4 70,0 38,6 63,4 65,0 62,3  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 7,2 7,7 9,7  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,1 52,2 10,9 40,5 49,7 39,1 =
- Kan spara (%) 73,8 82,3 56,6 73,9 81,4 74,2  
- Kan inte spara (%) 24,4 40,3 16,5 25,0 17,8 25,0  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,2 17,8 9,1 12,2 12,1 10,8 --
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,0 5,8 5,8  
- Eventuellt (%) 7,6 11,4 5,0 7,2 6,3 5,0  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,8 -2,4 -18,2 -12,3 -12,5 -12,6 --
- Mera (%) 21,6 30,8 13,9 17,9 16,2 16,6  
- Mindre (%) 32,8 40,4 26,5 34,8 33,9 33,5  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,8 21,7 12,7 17,0 13,3 15,6 -
- Mycket sannolikt (%) 8,6 12,1 5,1 7,9 6,2 7,1  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 9,1 7,1 8,6  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 6,9 7,2 5,3 --
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 2,6 2,9 2,3  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,3 4,4 2,9  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 18,3 18,7 18,8 =
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 13,1 12,4 12,1  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 5,1 6,3 6,7  

Källa: Konsumentbarometern 2015, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. oktober 2015, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2015/10/kbar_2015_10_2015-10-27_tau_001_sv.html