Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 11/2014 10/2015 11/2015 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,7 22,9 -6,5 2,6 1,3 4,7 --
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,1 19,4 -15,0 -7,6 -5,9 -2,0 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,3 33,4 9,5 26,1 23,4 27,4 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 -0,3 22,8 -39,1 -18,8 -18,2 -16,2 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,9 9,8 -4,0 -1,1 -2,5 -1,8 --
- Bättre (%) 23,3 30,6 16,5 18,9 16,5 17,5  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 20,2 19,4 20,2  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 4,7 2,5 5,7 -
- Bättre (%) 25,7 33,4 18,2 22,8 21,8 22,6  
- Sämre (%) 11,3 17,7 6,6 15,6 17,7 13,1  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -3,0 29,5 -60,9 -39,5 -36,4 -27,2 --
- Bättre (%) 26,0 62,1 2,0 3,5 5,4 8,6  
- Sämre (%) 28,6 88,5 4,2 68,0 63,0 52,5  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,1 25,3 -27,1 -8,1 -8,7 -1,9 -
- Bättre (%) 30,8 57,3 11,6 25,3 26,7 30,4  
- Sämre (%) 23,1 57,3 6,0 35,7 36,6 29,1  
B5 Inflationen nu (procent) 2,3 5,8 -2,0 2,1 0,5 0,5  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,9 1,2 1,3  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,8 27,6 -51,1 -29,5 -27,7 -30,5 --
- Mindre (%) 30,0 60,8 6,4 10,3 12,1 11,1  
- Mera (%) 34,7 83,3 6,9 61,7 59,8 63,2  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,3 7,6 -18,8 -10,9 -5,7 -5,9 -
- Minskat (%) 12,9 20,0 5,3 8,0 11,7 11,1  
- Ökat (%) 17,1 31,9 7,9 25,7 21,2 20,9  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,1 41,8 -14,2 5,8 15,6 15,0 -
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,5 62,4 29,6 40,0 44,4 44,2  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,3 45,7 17,7 34,2 28,8 29,2  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,7 36,8 -19,6 4,2 2,5 8,0 =
- Bra tid (%) 58,1 80,7 33,4 53,4 50,4 55,5  
- Dålig tid (%) 36,3 58,5 15,5 43,5 44,4 40,8  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,9 42,0 -47,1 9,3 14,4 19,6 =
- Bra tid (%) 61,6 78,2 13,3 54,7 58,4 62,3  
- Dålig tid (%) 31,2 83,4 12,1 39,9 35,2 31,2  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,3 35,1 14,7 30,0 28,7 30,9 +
- Kan spara (%) 59,4 70,0 38,6 62,6 62,3 64,6  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 7,7 9,7 8,7  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,1 52,2 10,9 43,4 39,1 45,4 +
- Kan spara (%) 73,8 82,3 56,6 77,6 74,2 78,2  
- Kan inte spara (%) 24,3 40,3 16,5 21,5 25,0 21,0  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,2 17,8 9,1 11,0 10,8 11,4 --
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,2 5,8 4,0  
- Eventuellt (%) 7,6 11,4 5,0 5,8 5,0 7,4  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,8 -2,4 -18,2 -14,7 -12,6 -11,4 -
- Mera (%) 21,6 30,8 13,9 15,4 16,6 17,2  
- Mindre (%) 32,8 40,4 26,5 34,9 33,5 32,5  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,8 21,7 12,7 12,7 15,6 15,4 -
- Mycket sannolikt (%) 8,6 12,1 5,1 5,1 7,1 6,5  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 7,6 8,6 9,0  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 5,2 5,3 6,9 =
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 2,3 2,3 2,3  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 2,9 2,9 4,6  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 17,7 18,8 18,5 =
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 11,1 12,1 12,2  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,7 6,7 6,3  

Källa: Konsumentbarometern 2015, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. november 2015, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2015/11/kbar_2015_11_2015-11-27_tau_001_sv.html