Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.1.2018

Konsumenternas stämningar ljusare än någonsin

Konsumenternas förtroendeindikator var i januari 24,2, då den i december var 24,0. Siffran för januari är den högsta i mätningshistorien. I januari i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 21,0. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,3. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 2–19 januari 1 195 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av delfaktorerna i förtroendeindikatorn förbättrades i januari förväntningarna på den egna ekonomin samt på den allmänna arbetslöshetsutvecklingen jämfört med december. Däremot försvagades något synen på Finlands ekonomi och på hushållets möjligheter att spara. Jämfört med motsvarande period i fjol visade förtroendeindikatorns delfaktorer en förstärkning, med undantag av möjligheterna att spara.

I januari var konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi samt på arbetslösheten mycket ljusa. Också förväntningarna på hushållets möjligheter att spara var goda.

I januari ansåg konsumenterna att tidpunkten var mycket gynnsam för att köpa kapitalvaror, ta lån och för att spara. I januari upplevde sysselsatta konsumenter att risken för att själva råka ut för arbetslöshet minskat mycket under de senaste månaderna.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Delfaktorerna är: egen ekonomi, Finlands ekonomi, allmän arbetslöshet och hushållets möjligheter att spara (alla gäller följande 12 månader). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumentbarometern 2018, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (403,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 29.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. januari 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2018/01/kbar_2018_01_2018-01-29_tie_001_sv.html