Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 02/2017 01/2018 02/2018 Utsikter 1)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,3 25,8 -6,5 20,8 24,2 25,8 ++
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,6 20,6 -15,0 12,0 20,6 19,6 ++
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,7 33,4 9,5 29,4 31,1 31,0 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 0,5 22,8 -39,1 13,0 19,1 21,4 ++
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,8 9,8 -4,0 3,2 6,9 7,1 ++
- Bättre (%) 23,3 30,6 16,4 23,6 26,7 26,8  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 17,6 14,5 15,0  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,4 14,1 2,3 10,2 12,0 12,8 ++
- Bättre (%) 25,8 33,4 18,2 29,1 28,8 30,1  
- Sämre (%) 11,4 17,7 6,6 12,5 8,2 9,1  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -1,9 29,5 -60,9 13,4 29,0 28,7 ++
- Bättre (%) 27,3 62,1 2,0 45,2 60,2 59,4  
- Sämre (%) 28,0 88,5 4,2 16,9 6,6 7,0  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,1 25,3 -27,1 16,8 20,4 20,9 ++
- Bättre (%) 32,1 57,3 11,6 47,4 47,8 48,5  
- Sämre (%) 22,3 57,3 6,0 13,6 7,4 8,1  
B5 Inflationen nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 1,0 1,2 1,3  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,6 1,7 1,7  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,0 27,6 -51,1 9,2 17,9 22,0 ++
- Mindre (%) 30,6 60,8 6,4 39,5 49,5 55,2  
- Mera (%) 33,9 83,3 6,9 20,8 13,5 12,0  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,0 7,6 -18,8 1,3 5,9 6,5 ++
- Minskat (%) 13,2 20,0 5,3 15,1 17,2 17,8  
- Ökat (%) 16,9 31,9 7,9 17,0 11,2 10,1  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,6 41,8 -14,2 16,2 34,5 28,3 +
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 42,1 49,8 44,1  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,0 45,7 15,2 25,9 15,2 15,8  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,7 36,8 -19,6 11,3 26,6 26,5 ++
- Bra tid (%) 58,1 80,7 33,4 58,9 69,6 69,9  
- Dålig tid (%) 36,4 58,5 15,5 36,4 23,4 23,9  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,2 42,0 -47,1 29,1 33,0 29,5 +
- Bra tid (%) 62,6 78,2 13,3 70,9 73,6 71,5  
- Dålig tid (%) 30,3 83,4 12,1 21,9 18,7 20,8  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,7 35,3 14,7 31,3 34,7 32,9 +
- Kan spara (%) 60,1 70,0 38,6 64,9 68,3 66,7  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 8,2 6,7 8,2  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,9 52,2 10,9 46,9 46,7 47,3 +
- Kan spara (%) 74,3 82,3 56,6 79,2 78,4 79,2  
- Kan inte spara (%) 23,9 40,3 16,5 19,6 20,8 19,0  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,1 17,8 9,1 12,3 12,1 12,8 =
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,0 6,3 5,7  
- Eventuellt (%) 7,5 11,4 5,0 7,3 5,8 7,1  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -13,0 -8,9 -9,1 =
- Mera (%) 21,3 30,8 13,9 18,4 18,9 20,2  
- Mindre (%) 32,6 40,4 25,6 33,3 30,6 31,7  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,8 21,7 12,7 14,9 18,7 16,0 -
- Mycket sannolikt (%) 8,5 12,1 5,1 7,2 9,5 7,2  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 7,7 9,2 8,8  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 6,6 7,4 8,5 ++
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 2,8 3,1 2,6  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 3,8 4,3 5,9  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 18,0 18,5 19,9 +
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 13,3 11,0 12,4  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 4,7 7,6 7,5  
1) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen

Källa: Konsumentbarometern 2018, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. februari 2018, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2018/02/kbar_2018_02_2018-02-27_tau_001_sv.html