Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.3.2018

Starkt förtroende och god penningsituation bland konsumenterna

Konsumenternas förtroendeindikator var i mars 24,7, då den i februari var 25,8. Siffrorna är de högsta i den 30-åriga mäthistorien. I mars i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 22,9. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,4. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1-16 mars 1 165 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av förtroendeindikatorns delfaktorer försvagades konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin samt på Finlands ekonomi och arbetslöshet i någon mån i mars jämfört med februari. Däremot förbättrades förväntningarna på hushållets möjligheter att spara. Jämfört med motsvarande period året innan förstärktes tron på en minskning av arbetslösheten och bilden av den egna ekonomin försvagades något. De övriga delfaktorerna var oförändrade under året.

I mars var konsumenternas förväntningar på Finlands ekonomi, utvecklingen av arbetslösheten och de egna möjligheterna att spara mycket ljusa. Också konsumenternas syn på den egna ekonomin i allmänhet var god.

Konsumenterna uppskattade att hushållets penningsituation var bättre än någonsin i mars. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var mycket gynnsam för att spara och någorlunda gynnsam för att lån och köpa kapitalvaror. I mars upplevde sysselsatta konsumenter att risken för att själva råka ut för arbetslöshet minskat betydligt under den senaste tiden.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Delfaktorerna är: egen ekonomi, Finlands ekonomi, allmän arbetslöshet och hushållets möjligheter att spara (alla gäller följande 12 månader). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumentbarometern 2018, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (461,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. mars 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2018/03/kbar_2018_03_2018-03-27_tie_001_sv.html