Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.7.2020

Konsumenternas förtroende redan högre än sitt medelvärde – stora inköp lockar

Konsumenternas förtroendeindikator var i juli -1,6, då den i juni var -3,9 och i maj -9,0. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,8. I juli i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -3,9. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–19 juli av 1 034 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förstärktes förväntningarna på den egna ekonomin och Finlands ekonomi i juli jämfört med juni. Därtill ökade planerna på att använda pengar på kapitalvaror. Konsumenternas syn på nuläget i den egna ekonomin var oförändrad. Också jämfört med motsvarande period i fjol var förväntningarna på ekonomin nu ljusare och planerna på att konsumera var fler. Däremot var synen på den egna ekonomin i nuläget sämre i juli än för ett år sedan.

I juli var konsumenternas bild av den ekonomiska utvecklingen i Finland fortfarande svag. Däremot var förväntningarna på den egna ekonomin inom den närmaste framtiden redan ganska ljusa och uppfattningen om dess nuläge motsvarade synen på långtidsmedelvärdet. Dessutom var planerna på att använda pengar på kapitalvaror redan på en god nivå i juli.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Också konsumenternas förväntningar på utvecklingen av den allmänna arbetslöshetssituationen förbättrades ytterligare i juli, men var fortfarande på en ganska dyster nivå. Bland sysselsatta konsumenter, dvs. löntagare och företagare, upplevde man i stor omfattning risk för att själv råka ut för arbetslöshet och den hade inte minskat på en månad. Konsumenternas syn på den kommande stegringen av konsumentpriserna var i stort sett oförändrad i juli.

I juli uppskattade konsumenterna att den egna penningsituationen fortsättningsvis är utmärkt. Konsumenterna upplevde tidpunkten som någorlunda för att köpa kapitalvaror och spara, men som dålig för att ta lån. Bedömningarna förbättrades klart på en månad. Liksom under föregående månader planerade dessutom fler konsumenter än vanligt i juli att ta lån och rekordmånga planerade att köpa bostad under de följande 12 månaderna. Det fanns också omfattande planer på att renovera hemmet och köpa personbil.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I juli var konsumenternas förtroende för ekonomin starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn 2,0) och svagast i Västra Finland (-3,8). Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän de klart mest optimistiska (7,2). Mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var pensionärerna (-10,7). Av företagarna fick förtroendeindikatorn i juli värdet -6,1.

Förtroendet för ekonomin minskar vanligen med personens ålder, och på motsvarande sätt ökar förtroendet vanligen i takt med inkomsterna. Män tenderar att ha större förtroende för ekonomin är kvinnor. Närmare information finns i databastabellerna .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2020, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (405,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.7.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juli 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/07/kbar_2020_07_2020-07-27_tie_001_sv.html