Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Granskning av svarsfördelningar

Egen och Finlands ekonomi

I september ansåg 36 procent av konsumenterna att Finlands ekonomi för närvarande är sämre än för ett år sedan och 32 procent ansåg att den är bättre. Av konsumenterna uppskattade 15 procent att den egna ekonomin för närvarande är sämre än för ett år sedan. Klart fler, dvs. 29 procent av konsumenterna, ansåg att den egna ekonomin i september var starkare än året innan. Motsvarande andelar var i augusti 15 och 31 procent och för ett år sedan 21 och 23 procent.

I september trodde 42 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 21 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var månaden innan 38 och 27 procent och för ett år sedan i september dystra 25 och 46 procent.

I september litade 29 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 11 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I augusti var motsvarande andelar 30 och 11 procent och för ett år sedan 27 och 15 procent.

Arbetslöshet och inflation

I september litade 44 procent av konsumenterna på att den allmänna arbetslösheten i Finland minskar under det följande året och 21 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i augusti 35 och 30 procent och för ett år sedan mycket dystra 13 och 71 procent.

I september antog 11 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet eller permittering minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 11 procent bedömde att risken ökat. Å andra sidan upplevde rentav 49 procent av de sysselsatta att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa eller permitterade. Månaden innan var dessa tre andelar 11, 18 och 40 procent och i september i fjol mycket nedstämda 4, 38 och 32 procent.

I september uppskattade konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,9 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningarna var för ett år sedan 2,2 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,9 procent.

Sparande och låntagning

Av konsumenterna bedömde 71 procent i september att det är fördelaktigt att spara. För ett år sedan var andelen bara 54 procent. Sextiofem procent av konsumenterna hade sparat i september och 77 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I september ansåg 64 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån var god. Året innan var andelen bara 44 procent. I september planerade 22 procent av konsumenterna att ta lån inom ett år. Den genomsnittliga andelen på lång sikt är 16 procent.

Penninganvändning

Av konsumenterna ansåg 33 procent i september att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror. Av konsumenterna avsåg 16 procent att öka och 25 procent att minska användningen av pengar på kapitalvarukonsumtion under det följande året.

I september planerade 17 procent av konsumenterna att säkert eller eventuellt köpa bil under de följande 12 månaderna. Fler än någonsin tidigare funderade på att köpa bostad inom ett år: 18 procent av konsumenterna. I september planerade dessutom rentav 22 procent av konsumenterna att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år. Långtidsmedelvärdet för planerna på att köpa bil är 14 procent, för planerna på att köpa bostad 13 procent och för planerna på att renovera hemmet 18 procent.


Källa: Konsumenternas förtroende 2021, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. september 2021, 1. Granskning av svarsfördelningar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/09/kbar_2021_09_2021-09-27_kat_001_sv.html