Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1)

Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 11/2020 10/2021 11/2021 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 -1,7 6,8 -13,9 -4,8 2,7 1,2 +
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,2 9,5 -5,3 1,6 6,9 7,6 ++
- Bättre (%) . . . 22,2 27,1 27,9
- Sämre (%) . . . 19,3 17,0 15,2
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,2 13,5 1,2 7,8 11,8 10,7 +
- Bättre (%) . . . 25,5 29,4 29,1
- Sämre (%) . . . 13,1 10,5 11,5
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -7,9 25,9 -66,5 -54,9 -7,8 -14,5 -
- Bättre (%) . . . 3,1 29,8 24,0
- Sämre (%) . . . 83,5 38,9 44,5
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) -2,0 20,3 -32,8 -14,4 5,0 -2,4 =
- Bättre (%) . . . 25,5 36,6 28,7
- Sämre (%) . . . 42,6 24,5 29,0
B5 Inflationen nu (procent) 3,1 6,9 -2,7 2,1 3,3 3,8
- Priserna har stigit mycket eller ganska mycket (%) . . . 11,8 32,3 43,3
- Priserna har hållits desamma eller sjunkit (%) . . . 38,7 14,7 8,5
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,9 5,3 1,7 2,2 3,2 3,6
- Priserna stiger snabbare eller i samma takt (%) . . . 52,5 71,9 75,6
- Priserna hålls desamma eller sjunker (%) . . . 21,0 9,7 6,2
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -10,5 20,3 -59,5 -31,8 7,2 7,7 ++
- Mindre (%) . . . 17,6 39,3 39,5
- Mera (%) . . . 65,3 21,9 22,9
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -6,4 4,7 -26,6 -16,6 -1,8 -1,5 +
- Minskat (%) . . . 6,5 9,3 9,7
- Ökat (%) . . . 32,0 13,7 13,3
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,5 43,5 -14,3 11,4 17,0 14,6 -
- Bra tid (%) . . . 27,7 29,7 30,1
- Dålig tid (%) . . . 16,3 12,8 15,6
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 4,8 29,4 -28,5 3,5 23,6 21,2 ++
- Bra tid (%) . . . 50,7 68,3 67,4
- Dålig tid (%) . . . 48,2 30,0 31,5
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 7,5 31,7 -60,4 -2,6 11,3 11,9 +
- Bra tid (%) . . . 47,4 58,4 60,3
- Dålig tid (%) . . . 50,0 39,5 37,6
D1 Egen penningsituation nu (nettotal) 22,1 33,1 6,4 29,7 31,3 30,9 ++
- Sparar (%) . . . 62,6 63,6 64,2
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) . . . 10,3 10,3 11,0
D2 Egna möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 40,2 53,6 9,8 47,2 48,0 47,2 +
- Kan spara (%) . . . 76,2 77,6 75,8
- Kan inte spara (%) . . . 23,6 21,8 23,6
D5 Avsikt att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) 15,6 24,2 10,5 17,8 18,8 19,4 ++
- Ja, säkert (%) . . . 5,2 5,7 4,5
- Eventuellt (%) . . . 12,6 13,2 14,9
E1 Köp av kapitalvaror 12 mån. framåt jämfört med 12 mån. bakåt (nettotal) -16,1 -6,9 -26,7 -14,4 -13,0 -11,2 ++
- Mera (%) . . . 12,9 14,1 14,4
- Mindre (%) . . . 31,2 31,5 29,4
E2 Avsikt att köpa en bil (% av konsumenterna) 14,4 19,2 10,1 14,8 17,3 15,7 +
- Mycket sannolikt (%) . . . 4,7 6,7 3,8
- Ganska sannolikt (%) . . . 10,1 10,6 11,9
E4 Avsikt att köpa en bostad (% av konsumenterna) 12,8 18,5 9,1 16,4 15,2 16,6 ++
- Ja, säkert (%) . . . 5,3 5,1 4,5
- Eventuellt (%) . . . 11,1 10,1 12,1
E5 Avsikt att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) 17,6 26,0 8,1 20,6 21,1 24,0 ++
- Mycket sannolikt (%) . . . 6,9 8,0 7,9
- Ganska sannolikt (%) . . . 13,7 13,1 16,1
1) Långtidsmedelvärdet, maximi- och minimivärdet kan inte presenteras för svarsfördelningarna.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2021, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. november 2021, Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/11/kbar_2021_11_2021-11-29_tau_001_sv.html