Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.9.2005

Inflationen i augusti 1,0 procent

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen i augusti den samma som i juli, dvs. 1,0 procent.

På årsnivå steg konsumentpriserna mest, dvs. med 0,6 procentenheter, på grund av högre priser på bränslen. Restaurang- och hotelpriserna blev också dyrare jämfört med året innan. Inflationen påverkades också av hyreshöjningar samt av att priserna på bostäder steg. Stegringen av konsumentpriserna dämpades mest av att samtalsavgifter, hemelektronik och hemdatorer blev billigare samt att räntorna sjönk.

Från juli till augusti steg konsumentpriserna med 0,3 procent. Stegringen berodde till största delen på att klädrealisationerna tog slut.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 50 000 prisuppgifter om 492 förnödenheter i mitten av varje månad i ungefär 3 000 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå 1/2001-8/2005

Indextalen finns här (bara på finska): Kuluttajahintaindeksi 2000=100

Källa: Konsumentprisindex 2005, augusti. Statistikcentralen

Konsumentprisindexet revideras vid årsskiftet

Varukorgen och viktstrukturen för konsumentprisindexet revideras att svara mot konsumtionsstrukturen år 2005. Det första nya indexet, konsumentprisindex 2005=100, för januari 2006 publiceras den 17 februari 2006.

Förfrågningar: Timo Koskimäki (09) 1734 3479, Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310
khi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 14.9.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. augusti 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2005/08/khi_2005_08_2005-09-14_tie_001_sv.html