Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Beskrivning

Konsumentprisindexet beskriver prisutvecklingen för varor och tjänster som köps av hushållen i Finland. Konsumentprisindexet används som en allmän inflationsmätare. Konsumentprisindexet beräknas med en metod enligt vilken priserna på olika varor vägs samman med deras andel av konsumtionen. Konsumentprisindexet beräknas enligt Laspeyres' prisindexformel, varvid konsumtionsandelarna som används som vikter gäller för bastidpunkten. Konsumentprisindexen som revideras med vissa års intervall lämpar sig för granskning på kort sikt. Levnadskostnadsindexet är det mest praktiska indexet ur användarens synvinkel, eftersom indexrevideringarna inte bryter serien. Levnadskostnadsindexet 1951:10 =100 är en lång tidsserie som med hjälp av kedjning beräknats på basis av det senaste konsumentprisindexet 2015=100. Det utvecklas därför på samma sätt som konsumentprisindexet. Indextalen för levnadskostnadsindexet publiceras varje månad samtidigt som konsumentprisindexet. Indexrevideringen av hyresavtal för både bostads- och affärslägenheter samt för arrenden, kan bindas till levnadskostnadsindexet. Europeiska unionens medlemsstater producerar utöver det nationella konsumentprisindexet ett harmoniserat konsumentprisindex (Harmonised Index of Consumer Prices). Indexets huvudsakliga användningssyfte är att jämföra inflationen i de olika EU-länderna. Europeiska centralbanken använder ett harmoniserat konsumentprisindex som inflationsmätare i sin penningpolitik. På det harmoniserade konsumentprisindexet tillämpas EU:s rättsakter. Genom vägning av medlemsstaternas harmoniserade konsumentindex beräknar EU:s statistikbyrå Eurostat index på EU- och EMU-nivå (European Index of Consumer Prices och Monetary Union Index of Consumer Prices). Finlands harmoniserade konsumentprisindex baserar sig på samma vikt- och prisuppgifter som det nationella konsumentprisindexet. Det harmoniserade konsumentprisindexet utvecklas på ett lite annat sätt än det nationella, eftersom dess varusortiment är mindre. Det harmoniserade konsumentprisindexets konsumtionsbegrepp omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor eller avgifter av skattenatur. Dess täckning är något under 85 procent av det nationella indexet.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/meta_sv.html