Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 15.5.2006

Inflationen i april 1,3 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat var i april 1,3 procent. I mars var den 0,9 procent. Inflationen accelererade särskilt på grund av dyrare grönsaker jämfört med i fjol och den dämpade stegringen av samtalsavgifterna.

Dyrare bränslen höjde konsumentpriserna mest på årsnivå. Stegringen av bostadspriser, högre hyror och dyrare restaurang- och kafépriser samt dyrare kollektivtrafik inverkade också på inflationen. Stegringen av konsumentpriser dämpades å sin sida av att samtalsavgifter, hemelektronik och databehandlingsutrustning blev billigare jämfört med året innan.

Från mars till april steg konsumentpriserna med 0,5 procent, vilket främst berodde på att oljeprodukterna blev dyrare.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 55 000 prisuppgifter om 497 varor i mitten av varje månad i ungefär 3 500 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå 1/2001-4/2006

Du får indextalen här: Konsumentprisindexet 2005=100

Konsumentprisindexet reviderades

Varukorgen och viktstrukturen för konsumentprisindexet reviderades att motsvara konsumtionsstrukturen år 2005. Det första nya indexet, konsumentprisindex 2005=100, för januari 2006 publicerades den 17 februari 2006.

Källa: Konsumentprisindex 2006, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Koskimäki (09) 1734 3479, khi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.5.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. april 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2006/04/khi_2006_04_2006-05-15_tie_001_sv.html