Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.6.2006

Inflationen tog fart i maj och steg till 1,7 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat, tog fart i maj och steg till 1,7 procent. I april var den 1,3 procent. Inflationen accelererade i synnerhet på grund av dyrare bränslen.

Dyrare boende höjde konsumentpriserna mest på årsnivå: bostadspriserna steg, hyror höjdes och reparations- och underhållskostnader gick upp. Högre bränslepriser inverkade nästan lika mycket på inflationen. Konsumentpriserna steg också på grund av dyrare livsmedel och restaurangpriser. Inflationen dämpades å sin sida av att samtalsavgifter, hemelektronik och databehandlingsutrustning blev billigare jämfört med året innan.

Från april till maj steg konsumentpriserna med 0,1 procent.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 55 000 prisuppgifter om 497 varor i mitten av varje månad i ungefär 3 500 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå 1/2001-5/2006

Du får indextalen här: Konsumentprisindex 2005=100

Konsumentprisindexet reviderades

Varukorgen och viktstrukturen för konsumentprisindexet reviderades att motsvara konsumtionsstrukturen år 2005. Det första nya indexet, konsumentprisindex 2005=100, för januari 2006 publicerades den 17 februari 2006.

Källa: Konsumentprisindex 2005, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jari Harjunpää (09) 1734 3472, Timo Koskimäki (09) 1734 3479, khi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 14.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. maj 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2006/05/khi_2006_05_2006-06-14_tie_001_sv.html