Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.8.2006

Inflationen i juli 1,9 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat var i juli 1,9 procent. I juni var den 1,7 procent. Den svaga accelerationen av inflationen berodde närmast på ränteuppgången.

Dyrare boende höjde konsumentpriserna med en procentenhet på årsnivå: bostadspriserna, hyrorna och räntorna på bostadslån steg. Stegringen av bränslepriser samt dyrare livsmedel och restaurangpriser inverkade också på inflationen. Inflationen dämpades av att samtalsavgifter, hemelektronik och databehandlingsutrustning blev billigare jämfört med året innan.

Från juni till juli sjönk konsumentpriserna med 0,3 procent, vilket till största delen berodde på klädrealisationerna.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 55 000 prisuppgifter om 497 varor i mitten av varje månad i ungefär 3 500 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå 1/2001-7/2006

Indextalen finns här (bara på finska): Konsumentprisindexet 2005=100

Källa: Konsumentprisindex 2006, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Jari Harjunpää (09) 1734 3472, khi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 14.8.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. juli 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2006/07/khi_2006_07_2006-08-14_tie_001_sv.html