Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.11.2006

Inflationen i oktober 1,8 procent

Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs. inflationen, som Statistikcentralen har räknat var i oktober 1,8 procent. I september var den 1,5 procent. Den något accelererade inflationen berodde främst på att räntorna och priserna på grönsaker har stigit.

Konsumentpriserna på årsnivå höjdes mest av högre räntor och dyrare bostäder. Också stegringen av grönsakspriser samt hyreshöjningar inverkade på inflationen. Stegringen av konsumentpriser dämpades å sin sida mest av att priserna på bränsle samt hemelektronik och databehandlingsutrustning gick ned jämfört med året innan.

Konsumentpriserna steg med 0,3 procent från september till oktober.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 55 000 prisuppgifter om 497 varor i mitten av varje månad i ungefär 3 500 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå 1/2001-10/2006

Indextalen finns här: Konsumentprisindexet 2005=100

Källa: Konsumentprisindex 2006, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Christina Telasuo (09) 1734 2951, Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Satu Hirvijärvi (09) 1734 3472,
khi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 14.11.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. oktober 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2006/10/khi_2006_10_2006-11-14_tie_001_sv.html