Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.3.2007

Inflationen i februari 2,2 procent

Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat var i februari 2,2 procent. I januari var den 2,3 procent.

Konsumentpriserna på årsnivå steg mest på grund av dyrare boendekostnader, som framför allt berodde på högre bostadslåneräntor och högre priser på aktiebolagsbostäder och fastigheter, hyreshöjningar samt på stegringen av elpriset. Stegringen av räntor på konsumtionskrediter samt dyrare livsmedel, samtalsavgifter och högre priser på restaurang- och kafétjänster inverkade också på inflationen. Stegringen av konsumentpriserna dämpades i februari mest på grund av att priserna på bränsle, hemelektronik och databehandlingsutrustning samt ersättningsgilla receptbelagda läkemedel gick ned jämfört med året innan.

Från januari till februari gick konsumentpriserna upp med 0,6 procent, vilket främst berodde på att klädrealisationerna avtog.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 60 000 prisuppgifter om 497 varor i mitten av varje månad i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå 1/2001 - 2/2007

Indextalen finns här (bara på finska): Konsumentprisindexet 2005=100

Källa: Konsumentprisindex 2007, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Christina Telasuo (09) 1734 2951, Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Kati Heikkinen (09) 1734 3472,
khi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 14.3.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. februari 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2007/02/khi_2007_02_2007-03-14_tie_001_sv.html