Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.1.2008

Inflationen dämpades i december till 2,6 procent

Förändring av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen 2,6 procent i december. I november var den 2,9 procent. Inflationen dämpades främst på grund av att telefonavgifterna samt livsmedels- och bränslepriserna gick ned i december. Den genomsnittliga inflationen var 2,5 procent år 2007.

Dyrare boende höjde konsumentpriserna mest på årsnivå. Boendepriserna steg framför allt på grund av högre räntor på bostadslån, dyrare aktielägenheter och fastigheter samt hyreshöjningar. Också ökade driftskostnader för bilar, dyrare livsmedel, högre räntor på konsumtionskrediter samt dyrare restaurang- och kafétjänster påverkade inflationen. Stegringen av konsumentpriser dämpades för sin del i december mest på grund av att priserna på begagnade personbilar samt hemelektronik och databehandlingsutrustning sjönk.

Från november till december gick konsumentpriserna ned med 0,2 procent. Det berodde främst på billigare bränslen och grönsaker.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 60 000 prisuppgifter om 497 varor i mitten av varje månad i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationsmätare i Finland, december 2007

  Indextal Årsförändring Månadsföränd-ring

Konsumentprisindex 2005=100

105,1

2,6 %

-0,2 %

Levnadskostnadsindex 1951:10=100

1 678
   

Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100

103,6

1,9 %

-0,2 %

Inflationen i EMU-länderna 3,1 procent i december enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i december 3,1 procent, dvs. samma som i november. Motsvarande inflation i Finland var i december 1,9 procent.

Eurostats uppskattning av inflationen inom EMU-området baserar sig på de preliminära uppgifter som utges av medlemsländerna och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för december den 16 januari.

I menyn till vänster finns en länk till sidan med Eurostats harmoniserade konsumentprisindex.

Källa: Konsumentprisindex 2007, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Christina Telasuo (09) 1734 2951, Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Kati Heikkinen (09) 1734 3472,
Harmoniserat konsumentprisindex: Christina Telasuo (09) 1734 2951
khi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 14.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. december 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2007/12/khi_2007_12_2008-01-14_tie_001_sv.html