Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.8.2008

Inflationen i juli 4,4 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknar var i juli samma som i juni, dvs. 4,4 procent.

Dyrare boende, livsmedel och fordonsbränslen höjde konsumentpriserna mest på årsnivå. Boendet blev dyrare framför allt på grund av högre energipriser, hyror och räntor. Uppgången i priserna på livsmedel berodde främst på att mjölkprodukterna blev dyrare, men också på att priset på kött och spannmålsprodukter gick upp. Inflationen påverkades också av dyrare restaurang- och kafétjänster samt högre detaljpriser på alkoholdrycker jämfört med juli året innan. Stegringen av konsumentpriser dämpades i juli mest på grund av att priserna på personbilar samt hemelektronik och databehandlingsutrustning sjönk.

Från juni till juli gick konsumentpriserna ned med 0,1 procent, vilket främst berodde på klädrealisationer.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 50 000 prisuppgifter om 497 varor i mitten av varje månad i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationsmätare i Finland, juli 2008

  Indextal Årsförändring Månadsförändring

Konsumentprisindex
2005=100

108,6

4,4 %

-0,1 %

Levnadskostnadsindex
1951:10 =100

1 734
   

Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100

107,2

4,3 %

-0,3 %

Inflationen i EMU-länderna 4,1 procent i juli enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i juli 4,1 procent. I juni var den 4,0 procent. Motsvarande inflation i Finland var i juli 4,3, procent.

Eurostats uppskattning av inflationen inom EMU-området baserar sig på de preliminära uppgifter som utges av medlemsländerna och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för juli den 14 augusti.

Källa: Konsumentprisindex 2008, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Kati Heikkinen (09) 1734 3472, khi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 14.8.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. juli 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2008/07/khi_2008_07_2008-08-14_tie_001_sv.html