Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 15.9.2008

Inflationen tog fart i augusti och steg till 4,7 procent

Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat accelererade i augusti till 4,7 procent. I juli var den 4,4 procent. Inflationen blev snabbare speciellt på grund av dyrare hälsovårdsavgifter och livsmedel samt högre telefonavgifter jämfört med året innan. Också höjningen av dagvårdsavgifter bidrog till accelerationen av inflationen.

Dyrare boende, livsmedel och fordonsbränslen höjde konsumentpriserna mest på årsnivå. Den största orsaken till att boendekostnaderna steg var högre energipriser, hyror och räntor. Dyrare livsmedel berodde främst på att mjölkprodukterna blev dyrare, men också på att priset på kött och spannmålsprodukter gick upp. Inflationen påverkades också av dyrare restaurang- och kafétjänster samt högre detaljpriser på alkoholdrycker och dyrare kultur- och fritidstjänster jämfört med augusti i fjol. Stegringen av konsumentpriserna dämpades i augusti mest på grund av att priserna på personbilar, hemelektronik och databehandlingsutrustning sjönk.

Från juli till augusti steg konsumentpriserna med 0,4 procent, vilket framför allt berodde på att klädrealisationerna tog slut, priserna på hälsovårdstjänster höjdes och räntorna gick upp.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 50 000 prisuppgifter om 497 varor i mitten av varje månad i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationsmätare i Finland, augusti 2008

  Indextal Årsförändring Månadsförändring

Konsumentprisindex
2005=100

109,1

4,7 %

0,4%

Levnadskostnadsindex
1951:10 =100

1 742
   

Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100

107,5

4,6 %

0,3 %

Inflationen i EMU-länderna 3,8 procent i augusti enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i augusti 3,8 procent. I juli var den 4,0 procent. Motsvarande inflation i Finland var i augusti 4,6 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter och andra krediter eller avgifter av skattenatur, såsom fordonsskatt. De konsumtionsposter och regler för utarbetande som ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet har definierats med EU-förordningar.

Eurostats uppskattning av inflationen inom EMU-området baserar sig på de preliminära uppgifter som utges av medlemsländerna och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för augusti den 16 september.

Källa: Konsumentprisindex 2008, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Christina Telasuo (09) 1734 3472, Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476
Harmoniserat konsumentprisindex: Christina Telasuo (09) 1734 3472
khi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 15.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. augusti 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2008/08/khi_2008_08_2008-09-15_tie_001_sv.html