Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.10.2008

Inflationen i september 4,7 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat var i september samma som i augusti, 4,7 procent.

Dyrare livsmedel och boende höjde konsumentpriserna mest på årsnivå. Att prisen på livsmedlen steg berodde främst på att mjölkprodukterna blev dyrare, men också på att priset på kött och spannmålsprodukter gick upp. Den största orsaken till att boendekostnaderna steg var högre energipriser, hyror och räntor. Inflationen påverkades också av dyrare fordonsbränslen, restaurang- och kafétjänster samt högre detaljpriser på alkoholdrycker jämfört med september året innan. Stegringen av konsumentpriserna dämpades i september mest på grund av att priserna på personbilar och telefonavgifter sjönk.

Konsumentpriserna steg från augusti till september med 0,5 procent, vilket främst berodde på dyrare kläder och livsmedel.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 50 000 prisuppgifter om 497 varor i mitten av varje månad i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationsmätare i Finland, september 2008

  Indextal Årsförändring Månadsförändring

Konsumentprisindex
2005=100

109,6

4,7 %

0,5%

Levnadskostnadsindex
1951:10 =100

1 750
   

Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100

108,1

4,7 %

0,6 %

Inflationen i EMU-länderna 3,6 procent i september enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i september 3,6 procent. I augusti var den 3,8 procent. Motsvarande inflation i Finland var i september 4,7 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter och andra krediter eller avgifter av skattenatur, såsom fordonsskatt. De konsumtionsposter och regler för utarbetande som ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet har definierats med EU-förordningar.

Eurostats uppskattning av inflationen inom EMU-området baserar sig på de preliminära uppgifter som utges av medlemsländerna och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för september den 15 oktober.

Källa: Konsumentprisindex 2008, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Christina Telasuo (09) 1734 3472
Harmoniserat konsumentprisindex: Christina Telasuo (09) 1734 3472
khi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 14.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. september 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2008/09/khi_2008_09_2008-10-14_tie_001_sv.html