Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.1.2009

Inflationen 3,5 procent i december

Förändring av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen 3,5 procent i december. I november var den 3,6 procent. Den genomsnittliga inflationen var i fjol 4,1 procent.

Dyrare livsmedel och boende höjde konsumentpriserna mest på årsnivå. Priset på livsmedel steg framförallt på grund av dyrare mjölkprodukter, kött och spannmålsprodukter, medan boendet blev dyrare på grund av högre hyror, elpriser och räntor. Inflationen påverkades också av högre restaurang- och kafépriser samt högre detaljpriser på alkoholdrycker jämfört december året innan. Stegringen av konsumentpriser dämpades i december mest av att priserna på bränsle, personbilar samt hemelektronik och databehandlingsutrustning gick ned.

Från november till december gick konsumentpriserna ned med 0,3 procent. Det berodde till största delen på billigare bränslen.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 50 000 prisuppgifter om 497 varor i mitten av varje månad i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationsmätare i Finland, december 2008

  Indextal Årsförändring Månadsförändring

Konsumentprisindex
2005=100

108,7

3,5 %

-0,3%

Levnadskostnadsindex
1951:10 =100

1 736
   

Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100

107,1

3,4 %

-0,3 %

Inflationen i EMU-länderna 1,6 procent i december enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i december 1,6 procent. I november var den 2,1 procent. Motsvarande inflation i Finland var i december 3,4 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter och andra krediter eller avgifter av skattenatur, såsom fordonsskatt. De konsumtionsposter och regler för utarbetande som ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet har definierats med EU-förordningar.

Eurostats uppskattning av inflationen inom EMU-området baserar sig på de preliminära uppgifter som utges av medlemsländerna och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för december den 15 januari.

Källa: Konsumentprisindex 2008, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Christina Telasuo (09) 1734 3472, Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476,
Harmoniserat konsumentprisindex: Christina Telasuo (09) 1734 2951
khi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 14.1.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. december 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2008/12/khi_2008_12_2009-01-14_tie_001_sv.html