Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 13.3.2009

Inflationen avtog i februari till 1,7 procent

Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknar avtog i februari till 1,7 procent. I januari var den 2,2 procent. Inflationen avtog främst på grund av att räntorna gick ned och på grund av att aktielägenheter och fastigheter blev billigare.

Nästan två tredjedelar av inflationen i februari berodde på att livsmedel blev dyrare. Matpriserna steg främst på grund av dyrare mjölkprodukter, grönsaker och kött. Också högre detaljpriser på alkoholdrycker, dyrare tobak och hyreshöjningar samt högre restaurang- och kafépriser och hälsovårdstjänster inverkade på inflationen. Stegringen av konsumentpriserna dämpades i februari mest på grund av att priserna på bränsle gick ned och på grund av att räntorna sjönk. Också billigare begagnade personbilar, aktielägenheter och fastigheter samt telefonavgifter jämfört med året innan medförde att inflationen avtog.

Från januari till februari steg konsumentpriserna med 0,1 procent.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 50 000 prisuppgifter om 497 varor i mitten av varje månad i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationsmätare i Finland, februari 2009

  Indextal Årsförändring Månadsförändring

Konsumentprisindex
2005=100

108,6

1,7 %

0,1%

Levnadskostnadsindex
1951:10 =100

1 733
   

Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100

108,1

2,7 %

0,7 %

Inflationen i EMU-länderna 1,2 procent i februari enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i februari 1,2 procent. I januari var den 1,1 procent. Motsvarande inflation i Finland var i februari 2,7 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter och andra krediter och överlåtelse- och fordonsskatt. De konsumtionsposter och regler för utarbetande som ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet har definierats av EU-förordningar.

Eurostats uppskattning av inflationen inom EMU-området baserar sig på de preliminära uppgifter som utges av medlemsländerna och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för februari den 16 mars.

Källa: Konsumentprisindex 2009, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Christina Telasuo (09) 1734 3472, Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476
Harmoniserat konsumentprisindex: Christina Telasuo (09) 1734 3472
khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 13.3.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. februari 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2009/02/khi_2009_02_2009-03-13_tie_001_sv.html