Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.4.2009

(Korrigering 3.11.2009) Inflationen avtog i mars till 0,9 procent

Korrigering. Offentliggörandet har korrigerats 3.11.2009. Indextalet i det harmoniserade konsumentprisindexet har korrigerats. Var tidigare 108,6. Felet beror på felaktig avrundning av indextalet. Korrigeringen är markerad med rött.

Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat fortsatte att sjunka i mars, till 0,9 procent. I februari var inflationen 1,7 procent. Inflationen avtog främst på grund av att räntorna gick ned och på grund av att prisstegringen på livsmedel avmattades något.

Även om prisstegringen på livsmedel avtog något från i fjol, berodde största delen av inflationen i mars ändå på dyrare livsmedel. Också högre hyror och detaljpriser på alkoholprodukter, dyrare tobak och restaurang- och kafépriser samt dyrare hälsovårdsavgifter inverkade på inflationen. Stegringen av konsumentpriserna dämpades i mars mest på grund av att priserna på bränsle gick ned och på grund av att räntorna sjönk. Också billigare begagnade personbilar samt aktielägenheter och fastigheter jämfört med året innan gjorde att inflationen avtog.

Från februari till mars steg konsumentpriserna med 0,1 procent.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 50 000 prisuppgifter om 497 varor i mitten av varje månad i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationsmätare i Finland, mars 2009

  Indextal Årsförändring Månadsförändring

Konsumentprisindex
2005=100

108,6

0,9 %

0,1%

Levnadskostnadsindex
1951:10 =100

1 734
   

Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100

108, 5

2,0 %

0,4 %

EMU-ländernas inflation 0,6 procent i mars enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i mars 0,6 procent. I februari var den 1,2 procent. Motsvarande inflation i Finland var i mars 2,0 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter och andra krediter och överlåtelse- och fordonsskatt. De konsumtionsposter och regler för utarbetande som ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet har definierats med EU-förordningar.

Eurostats uppskattning av inflationen inom EMU-området baserar sig på de preliminära uppgifter som utges av medlemsländerna och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för mars den 16 april.

Källa: Konsumentprisindex 2009, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Christina Telasuo (09) 1734 3472, Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476
Harmoniserat konsumentprisindex: Christina Telasuo (09) 1734 3472
khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 3.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. mars 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2009/03/khi_2009_03_2009-04-14_tie_001_sv.html