Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.5.2009

Inflationen i april 0,8 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat var i april 0,8 procent. I mars var den 0,9 procent.

Även om prisstegringen på livsmedel har stannat av nu på våren, berodde största delen av inflationen i april dock på dyrare livsmedel. Också högre hyror och detaljpriser på alkoholprodukter, dyrare tobak och restaurang- och kafépriser samt dyrare hälsovårdsavgifter inverkade på inflationen. Stegringen av konsumentpriserna dämpades i april mest på grund av att räntorna sjönk och priserna på bränsle gick ned. Också billigare aktielägenheter och fastigheter, begagnade personbilar samt telefonavgifter jämfört med året innan gjorde att inflationen avtog.

Från mars till april var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 50 000 prisuppgifter om 497 varor i mitten av varje månad i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationsmätare i Finland, april 2009

  Indextal Årsförändring Månadsförändring

Konsumentprisindex
2005=100

108,6

0,8 %

0,0 %

Levnadskostnadsindex
1951:10 =100

1 734
   

Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100

108,8

2,1 %

0,2 %

Inflationen i EMU-länderna 0,6 procent i april enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i april 0,6 procent, dvs. samma som i mars. Motsvarande inflation i Finland var i april 2,1 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter och andra krediter och överlåtelse- och fordonsskatt. De konsumtionsposter och regler för utarbetande som ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet har definierats med EU-förordningar.

Eurostats uppskattning av inflationen inom EMU-området baserar sig på de preliminära uppgifter som utges av medlemsländerna och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för april den 15 maj.

Källa: Konsumentprisindex 2009, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Christina Telasuo (09) 1734 3472
Harmoniserat konsumentprisindex: Christina Telasuo (09) 1734 3472
khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 14.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. april 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2009/04/khi_2009_04_2009-05-14_tie_001_sv.html