Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 15.6.2009

Inflationen noll

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat avtog i maj till 0,0 procent. I april var den ännu 0,8 procent. Inflationen avtog framför allt på grund av att livsmedelspriserna och räntorna gick ned.

Jämfört med året innan sjönk konsumentpriserna i maj främst på grund av att räntorna och bränslepriserna gick ned. Också billigare aktielägenheter och fastigheter samt begagnade personbilar gjorde att inflationen avtog. Även om livsmedelspriserna sjönk från april till maj, var prisstegringen på livsmedel från året innan fortfarande den största faktorn som höjde konsumentpriserna. Också högre hyror, dyrare restaurang- och kafépriser och detaljpriser på alkoholprodukter samt dyrare hälsovårdsavgifter inverkade på inflationen.

Från april till maj gick konsumentpriserna ned med 0,2 procent, vilket till största delen berodde på lägre livsmedelspriser och räntesänkningar.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 50 000 prisuppgifter om 497 varor i mitten av varje månad i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationsmätare i Finland, Maj 2009

  Indextal Årsförändring Månadsförändring

Konsumentprisindex
2005=100

108,4

0,0 %

-0,2 %

Levnadskostnadsindex
1951:10 =100

1 731
   

Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100

108,7

1,5 %

-0,1 %

Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

108,3

1,3 %

-0,1 %

Inflationen i EMU-länderna 0,0 procent i maj enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i maj 0,0 procent. I april var den 0,6 procent. Motsvarande inflation i Finland var i maj 1,5 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter och andra krediter och överlåtelse- och fordonsskatt. De konsumtionsposter och regler för utarbetande som ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet har definierats med EU-förordningar.

Eurostats uppskattning av inflationen inom EMU-området baserar sig på de preliminära uppgifter som utges av medlemsländerna och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för maj den 16 juni.

Nytt index: Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter

Statistikcentralen började publicera ett nytt harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter, ett s.k. konstantskatteindex, i juni 2009 gällande uppgifterna för maj. Indexet mäter den s.k. marknadsinflationen. Konstantskatteindexet baserar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet. Eurostat har som syfte att börja producera ett motsvarande index i EMU-länderna sommaren 2009.

I det harmoniserade konstantskatteindexet har den inverkan som ändringar i mervärdes- och andra indirekta varuskatter har på inflationen eliminerats genom att hålla skatterna konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Indexet mäter marknadsinflationen, dvs. den prisförändring som beror på andra orsaker än ändringar i indirekta varuskatter. Skatteändringarnas inverkan på priserna erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och utvecklingen av konstantskatteindexet.

Inga skatteförändringar skedde i maj, men alkoholskatten steg i januari 2009. Enligt det harmoniserade konsumentprisindexet steg detaljpriserna på alkoholprodukter från december 2008 till januari 2009 med 4,75 och utskänkningspriserna med 1,31 procent. Enligt konstantskatteindexet steg detaljpriserna på alkoholprodukter med 0,24 procent under motsvarande period med och utskänkningspriserna med 0,05 procent (alltså marknadsinflationen dvs. den prisförändring som beror på andra orsaker än ändringar i skatter). Skatteändringarnas inverkan på priserna erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet. Höjningen av alkoholskatten medförde en prisinverkan på detaljhandelspriserna av alkohol på 4,5 procent och på utskänkningspriserna på 1,3 procent.

Övriga tidigare ändringar i indirekta varuskatter har haft följande inverkningar: Skatten på motorcyklar steg i april 2009 och dess inverkan på priset av motorcyklar var 3,1 procent. Tobaksskatten steg i januari 2009. Åtgärden medförde en prisinverkan på tobakspriser på 2,0 procent. I januari 2008 höjdes alkohol-, el- och bränsleskatten medan bilskatten sänktes. Höjningen av alkoholskatten innebar en prisinverkan på detaljhandelspriserna av alkohol på 5,1 procent och på restaurangalkoholpriserna på 1,4 procent. Ökningen av elskatten innebar en prisinverkan på 1,8 procent på elpriserna. Höjningen av bränsleskatten medförde en prisinverkan på 2,8 procent för lätt brännolja och för bränslen 3,8 procent. Samtidigt innebar sänkningen av bilskatten en prisinverkan på -7,5 procent på priserna av nya bilar.

Det nya indexet publiceras varje månad i samband med konsumentprisindexet.

Källa: Konsumentprisindex 2009, Maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Christina Telasuo (09) 1734 3472
Harmoniserat konsumentprisindex: Christina Telasuo (09) 1734 3472
khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 15.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. maj 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2009/05/khi_2009_05_2009-06-15_tie_001_sv.html