Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.7.2009

Inflationen i juni -0,1 procent

Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknar sjönk i juni till -0,1 procent. I maj var den 0,0 procent. Nedgången i konsumentpriserna berodde framför allt på att räntorna och bränslepriserna gick ned jämfört med året innan. Föregående gång var inflationen negativ våren 2004, då alkoholskatten sänktes.

Utöver att räntorna och bränslepriserna gick ned sjönk konsumentpriserna i juni mest på grund av att priserna på aktielägenheter och fastigheter samt begagnade bilar och telefonavgifter gick ned jämfört med året innan. Dyrare livsmedel, alkoholdrycker och tobak samt högre hyror, restaurang- och kafépriser samt hälsovårdsavgifter höjde däremot konsumentpriserna mest på årsnivå.

Konsumentpriserna steg med 0,2 procent från maj till juni. Detta berodde till största del på dyrare bränslen jämfört med månaden innan.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 50 000 prisuppgifter om 497 varor i mitten av varje månad i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationsmätare i Finland, juni 2009

  Indextal Årsförändring Månadsförändring

Konsumentprisindex
2005=100

108,7

-0,1 %

0,2 %

Levnadskostnadsindex
1951:10 =100

1 735
   

Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100

109,2

1,6 %

0,4 %

Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

108,7

1,4 %

0,4 %

Inflationen i EMU-länderna -0,1 procent i juni enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i juni -0,1 procent. I maj var den 0,0 procent. Motsvarande inflation i Finland var i juni 1,6 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter och andra krediter och överlåtelse- och fordonsskatt. De konsumtionsposter och regler för utarbetande som ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet har definierats med EU-förordningar.

Eurostats uppskattning av inflationen inom EMU-området baserar sig på de preliminära uppgifter som utges av medlemsländerna och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för juni den 15 juli.

Årsförändringen av harmoniserat konsumentprisindexet med konstanta skatter i juni 1,4 procent

Statistikcentralen började publicera ett nytt harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter, ett s.k. konstantskatteindex, i juni 2009 gällande uppgifterna för maj. Indexet mäter den s.k. marknadsinflationen. Konstantskatteindexet baserar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet. Eurostat har som syfte att börja producera ett motsvarande index i EMU-länderna på hösten 2009.

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i juni 1,6 och när det gäller konstantskatteindexet 1,4 procent. Månadsförändringen av båda indexen var i juni 0,4 procent. Inga ändringar i indirekta varuskatter skedde i juni.

I det harmoniserade konstantskatteindexet har den inverkan som ändringar i mervärdes- och andra indirekta varuskatter har på inflationen eliminerats genom att hålla skatterna konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Indexet mäter marknadsinflationen, dvs. den prisförändring som beror på andra orsaker än ändringar i indirekta varuskatter. Skatteändringarnas inverkan på priserna erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och utvecklingen av konstantskatteindexet.

Alkoholskatten steg i januari 2009. Enligt det harmoniserade konsumentprisindexet steg detaljpriserna på alkoholprodukter från december 2008 till januari 2009 med 4,75 och utskänkningspriserna med 1,31 procent. Enligt konstantskatteindexet steg detaljpriserna på alkoholprodukter med 0,24 procent under motsvarande period med och utskänkningspriserna med 0,05 procent (alltså marknadsinflationen dvs. den prisförändring som beror på andra orsaker än ändringar i skatter). Skatteändringarnas inverkan på priserna erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet. Höjningen av alkoholskatten medförde en prisinverkan på detaljhandelspriserna av alkohol på 4,5 procent och på utskänkningspriserna på 1,3 procent.

Motorcykelskatten steg i april 2009, och dess prishöjande effekt på motorcyklar var 3,1 procent. Alkohol- och tobaksskatten steg i januari 2009. Den högre tobaksskatten hade en effekt på två procent.

Det nya indexet publiceras varje månad i samband med konsumentprisindexet.

Källa: Konsumentprisindex 2009, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Christina Telasuo (09) 1734 3472
Harmoniserat konsumentprisindex: Christina Telasuo (09) 1734 3472
khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 14.7.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. juni 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2009/06/khi_2009_06_2009-07-14_tie_001_sv.html