Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.12.2009

Inflationen i november -0,9 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat var i november -0,9 procent. I oktober var den -1,5 procent. Nedgången i konsumentpriserna avtog närmast på grund av att bensinpriserna steg från året innan.

Nedgången av räntorna bidrog mest till att konsumentpriserna sjönk i november från året innan. Också billigare livsmedel, telefonavgifter samt aktielägenheter och fastigheter gjorde att inflationen avtog. Konsumentpriserna steg åter mest på grund av högre detaljhandelspriser på alkoholdrycker, högre hyror, dyrare restaurang- och kafépriser samt bensin jämfört med året innan.

Konsumentpriserna steg från oktober till november med 0,1 procent, vilket främst berodde på dyrare grönsaker och fordonsbränslen.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 50 000 prisuppgifter om 497 varor i mitten av varje månad i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationsmätare i Finland, november 2009

  Indextal Årsförändring Månadsförändring

Konsumentprisindex
2005=100

108,0

-0,9 %

0,1 %

Levnadskostnadsindex
1951:10 =100

1 725
   

Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100

108,9

1,3 %

0,2 %

Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

108,9

1,5 %

0,2 %

Inflationen i EMU-länderna 0,6 procent i november enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i november 0,6 procent. I oktober var den -0,1 procent. Motsvarande inflation i Finland var i november 1,3 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter och andra krediter och överlåtelse- och fordonsskatt. De konsumtionsposter och regler för utarbetande som ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet har definierats med EU-förordningar.

Eurostats uppskattning av inflationen inom EMU-området baserar sig på de preliminära uppgifter som utges av medlemsländerna och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för november den 16 december.

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter i november 1,5 procent

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i november 1,3 procent och av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 1,5 procent. Jämfört med november i fjol har ändringar i indirekta varuskatter haft en prisdämpande effekt på 0,2 procentenheter. Månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet och av konstantskatteindexet var i november 0,2 procent. Inga skatteändringar skedde i november.

Statistikcentralen började publicera ett harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter, ett s.k. konstantskatteindex, i juni 2009.I konstantskatteindexet har den inverkan som ändringar i mervärdes- och andra indirekta varuskatter har på inflationen eliminerats genom att hålla skatterna konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Indexet mäter marknadsinflationen, dvs. den prisförändring som beror på andra orsaker än ändringar i indirekta varuskatter. Skatteändringarnas inverkan på priserna erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.

Källa: Konsumentprisindex 2009, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Christina Telasuo (09) 1734 3472, Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476,
Harmoniserat konsumentprisindex och harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter: Christina Telasuo (09) 1734 3472
khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 14.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. november 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2009/11/khi_2009_11_2009-12-14_tie_001_sv.html