Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.1.2010

Inflationen -0,5 procent i december

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat var i december -0,5 procent. I november var den -0,9 procent. Nedgången i konsumentpriserna avtog ytterligare närmast på grund av dyrare bränsle jämfört med december året innan. Den genomsnittliga inflationen år 2009 var 0,0 procent.

Räntenedgången bidrog mest till att konsumentpriserna sjönk i december jämfört med året innan. Också billigare livsmedel och telefonavgifter sänkte inflationen. Konsumentpriserna steg däremot mest på grund av dyrare bränsle, högre detaljhandelspriser på alkoholdrycker, högre hyror samt dyrare restaurang- och kafépriser och dyrare tobak jämfört med året innan.

Konsumentpriserna steg med 0,1 procent från november till december.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 50 000 prisuppgifter om 497 varor i mitten av varje månad i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationsmätare i Finland, december 2009

  Indextal Årsförändring Månadsförändring

Konsumentprisindex
2005=100

108,1

-0,5 %

0,1 %

Levnadskostnadsindex
1951:10 =100

1 726
   

Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100

109,1

1,8 %

0,2 %

Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

109,1

2,0 %

0,2 %

Inflationen i EMU-länderna 0,9 procent i december enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i december 0,9 procent. I november var den 0,5 procent. Motsvarande inflation i Finland var i december 1,8 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter och andra krediter samt överlåtelse- och fordonsskatt. De konsumtionsposter och regler för utarbetande som ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet har definierats med EU-förordningar.

Eurostats uppskattning av inflationen inom EMU-området baserar sig på de preliminära uppgifter som ges av medlemsländerna och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för december den 15 januari.

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter i december 2,0 procent

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i december 1,8 procent och av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 2,0 procent. Ändringarna i indirekta varuskatter hade en prissänkande effekt på 0,2 procentenheter på årsnivå. Månadsförändringen av både det harmoniserade konsumentprisindexet och av konstantskatteindexet var i december 0,2 procent. Inga skatteändringar gjordes i december.

Statistikcentralen började publicera ett harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter, ett s.k. konstantskatteindex, i juni 2009. I konstantskatteindexet har den inverkan som ändringar i mervärdesskatten och andra indirekta varuskatter har på inflationen eliminerats genom att hålla skatterna konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Indexet mäter marknadsinflationen, dvs. den prisförändring som beror på andra orsaker än ändringar i indirekta varuskatter. Skatteändringarnas inverkan på priserna erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.

Källa: Konsumentprisindex 2009, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Christina Telasuo (09) 1734 3472, Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476,
Harmoniserat konsumentprisindex och harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter: Christina Telasuo (09) 1734 3472
khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 14.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. december 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2009/12/khi_2009_12_2010-01-14_tie_001_sv.html