Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.10.2010

Inflationen i september 1,4 procent

Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat tilltog något. I september var den 1,4 procent, medan den var 1,2 procent i augusti. Inflationen tilltog främst på grund av att matpriserna började öka något.

Inflationsmätare i Finland, september 2010

    Indextal            Årsförändring      Månadsförändring 
Konsumentprisindex 2005=100 110,0 1,4 % 0,4 %
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1 757    
Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 110,8 1,4 % 0,4 %
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 110,5 1,6 % 0,4 %

I september steg konsumentpriserna främst på grund av dyrare bränslen samt dyrare aktielägenheter och fastigheter jämfört med föregående år. Till prisstegringen bidrog också dyrare detaljpriser på alkoholdrycker och dyrare elpriser samt hyreshöjningar jämfört med september året innan. Inflationen dämpades mest av att räntorna sjönk och livsmedlen blev billigare jämfört med september i fjol.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om 497 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om 497 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationen i EMU-länderna 1,8 procent i september enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i september 1,8 procent. I augusti var den 1,6 procent. Motsvarande inflation i Finland var i september 1,4 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter och andra krediter eller överlåtelse- och fordonsskatt. De konsumtionsposter och regler för utarbetande som ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet har definierats med EU-förordningar.

Eurostats uppskattning av inflationen inom EMU-området baserar sig på de preliminära uppgifter som utges av medlemsländerna och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för september den 15 oktober.

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter i september 1,6 procent

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i september 1,4 procent och av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 1,6 procent. Ändringarna i indirekta varuskatter hade sålunda en sammanlagd prissänkande effekt på 0,2 procentenheter på årsnivå. Månadsförändringen av både det harmoniserade konsumentprisindexet och av konstantskatteindexet var i september 0,4 procent. Inga skatteändringar skedde i september.

I konstantskatteindexet har den inverkan som ändringar i mervärdesskatter och andra indirekta varuskatter har på inflationen eliminerats genom att hålla skatterna konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Indexet mäter marknadsinflationen, dvs. den prisförändring som beror på andra orsaker än ändringar i indirekta varuskatter. Skatteändringarnas inverkan på priserna erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Kati Heikkinen (09) 1734 3468, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. september 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2010/09/khi_2010_09_2010-10-14_tie_001_sv.html