Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.1.2011

Inflationen tilltog till 2,9 procent i december

Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat, tilltog i december till 2,9 procent. I november var den 2,5 procent. Att inflationen tilltog berodde främst på att bränslen blev dyrare. Den genomsnittliga inflationen under år 2010 var 1,2 procent.

Inflationsmätare i Finland, december 2010

    Indextal            Årsförändring      Månadsförändring 
Konsumentprisindex 2005=100 111,3 2,9 % 0,5 %
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1 777    
Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 112,1 2,8 % 0,5 %
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 111,8 2,5 % 0,5 %

I december steg konsumentpriserna främst på grund av dyrare bränslen, aktielägenheter och fastigheter, livsmedel och alkoholfria drycker samt elektricitet jämfört med föregående år. Även hyreshöjningar och högre priser på kultur- och fritidstjänster, kläder samt tobak inverkade på inflationen jämfört med december 2009. Inflationen dämpades i december mest av billigare passagerarflygtrafik och lägre räntor jämfört med föregående år.

Konsumentpriserna steg med 0,5 procent från november till december. Detta berodde framför allt på dyrare bränslen.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om 497 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationen i euroområdet 2,2 procent i december enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i december 2,2 procent. I november var den 1,9 procent. Motsvarande inflation i Finland var i december 2,8 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter och andra krediter eller överlåtelse- och fordonsskatt. De konsumtionsposter och regler för utarbetande som ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet har definierats med EU-förordningar.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på de preliminära uppgifter som utges av medlemsländerna och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för december den 14 januari. Inforation om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor, eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter i december 2,5 procent

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i december alltså 2,8 procent och av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 2,5 procent. Ändringarna i indirekta varuskatter hade en sammanlagd prishöjande effekt på 0,3 procentenheter på årsnivå. Månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet och av konstantskatteindexet var i december 0,5 procent. Inga skatteändringar inträffade i december.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Då ändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Christina Telasuo (09) 1734 3472, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (373,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. december 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2010/12/khi_2010_12_2011-01-14_tie_001_sv.html