Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.5.2012

Inflationen i april 3,1 procent

Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat tilltog något, för den i april var 3,1 procent. I mars var den 2,9 procent. Att inflationen tilltog något berodde främst på höjningen av fordonsskatten.

Inflationsmätare i Finland, april 2012

    Indextal            Årsförändring      Månadsförändring 
Konsumentprisindex 2010=100 106,4 3,1 % 0,3 %
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1 863    
Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 117,6 3,0 % 0,2 %
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 115,9 2,1 % 0,2 %

I april steg konsumentpriserna främst på grund av dyrare boende och trafik samt högre matpriser jämfört med föregående år. Till det dyrare boendet bidrog särskilt hyres- och räntehöjningarna, medan trafiken blev dyrare framför allt på grund av höjda bränslepriser och högre fordonsskatt. Priset på livsmedel steg för sin del mest på grund av dyrare mjölkprodukter och kött. Högre priser på alkoholprodukter samt högre restaurang- och kafépriser hade också en stor inverkan på inflationen. Stegringen av konsumentpriser dämpades i april mest av billigare hemelektronik och telekommunikationstjänster jämfört med föregående år.

Konsumentpriserna steg från mars till april med 0,3 procent, vilket främst berodde på högre fordonsskatt och dyrare bensin.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om 483 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat. Användarhandboken för Konsumentprisindex 2005=100 finns på hemsidan av konsumentprisindexet (www.stat.fi). Den nya användarhandboken för Konsumentprisindex 2010=100 ska publiseras senare.

Inflationen i euroområdet 2,6 procent i april enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i april 2,6 procent. I mars var den 2,7 procent. Motsvarande inflation i Finland var i april 3,0 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus eller fordonsskatt. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetandet av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar den 16 maj de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för april. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter i april 2,1 procent

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i april 3,0 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 2,1 procent. De ändringar i indirekta varuskatter som gjordes under året hade sålunda en sammanlagd prishöjande effekt på 0,9 procentenheter på årsnivå. Månadsförändringen både av det harmoniserade konsumentprisindexet och av konstantskatteindexet var i april 0,2 procent. Bilskatten höjdes i april.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Då ändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen 09 1734 3476, Johanna Leivo 09 1734 3397, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (368,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. april 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2012/04/khi_2012_04_2012-05-14_tie_001_sv.html