Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2010=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar

  2015
Februari
Vikt Månadsförändring (%) Årsförändring (%)
Huvudgrupp      
0 KONSUMENTPRISINDEX 1.000,0 0,3 -0,1
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 143,0 -1,0 -2,4
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 53,1 -0,1 2,2
03 KLÄDER OCH SKODON 51,4 1,3 -0,4
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 212,9 0,1 0,9
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN 55,9 0,2 0,5
06 HÄLSOVÅRD 49,9 0,1 4,3
07 TRANSPORT 140,2 1,2 -3,2
08 KOMMUNIKATIONER 25,2 1,5 -3,7
09 REKREATION OCH KULTUR 123,7 0,3 -0,5
10 UTBILDNING 4,7 0,0 -0,5
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 72,2 0,6 1,6
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 67,7 0,4 1,1

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 13.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. februari 2015, Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2010=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2015/02/khi_2015_02_2015-03-13_tau_002_sv.html