Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.4.2015

Inflationen alltjämt -0,1 procent i mars

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var fortfarande -0,1 procent i mars. I februari var inflationen -0,1 procent. Inflationen var fortsatt negativ jämfört med mars året innan särskilt på grund av lägre priser på bränslen och ägarbostäder.

Inflationsmätare i Finland, mars 2015

    Indextal            Årsförändring      Månadsförändring 
Konsumentprisindex 2010=100 108,9 -0,1% 0,3 %
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1 908    
Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 121,9 0,0 % 0,4 %
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 118,4 -0,2 % 0,4 %

I mars steg konsumentpriserna på årsnivå mest på grund av högre hyror samt dyrare tobak och underhållstjänster för flervåningshus. Den största nedgången jämfört med året innan visade konsumentpriserna på bränslen, ägarbostäder och mejeriprodukter. De största ökningarna och minskningarna i mars gällde samma varor som i februari. Från februari till mars steg konsumentpriserna med 0,3 procent, vilket närmast berodde på högre priser på grönsaker och frukt samt dyrare bensin.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om nästan 500 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat. Användarhandboken för Konsumentprisindex 2010=100 finns på hemsidan av konsumentprisindexet (www.stat.fi).

Inflationen i euroområdet var -0,1 procent i mars enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i mars -0,1 procent. I februari var den -0,3 procent. Motsvarande inflation i Finland var i mars 0,0 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus eller fordonsskatt. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för mars den 16 april. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter -0,2 procent i mars

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i mars 0,0 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, -0,2 procent. Ändringarna i indirekta skatter som gjorts efter mars i fjol hade sålunda en sammanlagd effekt på 0,2 procentenheter när det gäller konsumentpriserna. I mars var månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet 0,4 och av konsumentprisindexet med konstanta skatter 0,4 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Då ändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (361,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. mars 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2015/03/khi_2015_03_2015-04-14_tie_001_sv.html