Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar

  2016
Juli
Vikt Månadsförändring (%) Årsförändring (%)
Huvudgrupp      
0 KONSUMENTPRISINDEX 1000,0 -0,1 0,5
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 135,1 0,5 0,0
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 49,5 1,4 1,5
03 KLÄDER OCH SKODON 47,7 -5,0 -1,3
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 246,2 0,0 0,5
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN 54,0 -1,3 -1,0
06 HÄLSOVÅRD 48,8 -0,5 6,9
07 TRANSPORT 134,0 0,4 -0,7
08 KOMMUNIKATIONER 23,3 -0,4 1,2
09 REKREATION OCH KULTUR 115,1 0,3 -0,2
10 UTBILDNING 4,2 0,0 2,5
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 68,6 0,8 2,1
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 73,6 -0,2 -0,0

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. juli 2016, Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2016/07/khi_2016_07_2016-08-15_tau_002_sv.html